Výsledky vyhľadávania

 1. KALABIS, Zbyněk. Střípky z historie chilské centrální banky Banco de Chile. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 3, s. 48-49.
  článok

  článok

 2. OECD Reviews of Public Health: Chile : A Healthier Tomorrow. Paris : OECD, 2019. 167 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-public-health-chile_9789264309593-en> ISBN 978-92-64-30956-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. JANČOVIČ, Peter. The Neoliberal Roots of Chilean Protest. In Moldavian Journal of International Law and International Relations. - Chișinău : Moldavian Association of International Law. ISSN 2345-1963, 2019, vol. 14, no. 1, pp. 49-57 online.
  článok

  článok

 4. Digital Government in Chile – Digital Identity. Paris : OECD, 2019. 90 s. OECD Digital Government Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/digital-government-in-chile-digital-identity_9ecba35e-en> ISBN 978-92-64-90243-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Digital Government in Chile – A Strategy to Enable Digital Transformation. Paris : OECD, 2019. 92 s. OECD Digital Government Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/digital-government-in-chile-a-strategy-to-enable-digital-transformation_f77157e4-en> ISBN 978-92-64-88285-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. BARRERA CHAUPIS, Carlos R. Expectations and Central Banks' Forecasts: The Experience of Chile, Colombia, Mexico, Peru and the United Kingdom, 2004 – 2014. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 6, s. 578-599.
  článok

  článok

 7. MOCKOVÁ, Nina. Las canciones en las clases de ELE: el enfoque cultural. In Philologia : časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. ISSN 1339-2026, 2018, roč. 28, č. 2, s. 103-119. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 8. BAKYTOVÁ, Jana. Analýza sociálno - ekonomického vývoja v Čile v 20. a 21. Storočí. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 12, č. 6, s. 1-11.
  článok

  článok

 9. KUCHARČÍK, Rudolf. Hraničné spory Bolívie s Čile (historicko-politické súvislosti). In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 254-260 online. KEGA 015EU-4/2018.
  článok

  článok

 10. Getting Skills Right: Chile. Paris : OECD, 2018. 63 s. Getting Skills Right. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-chile_9789264293151-en> ISBN 978-92-64-29314-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]