Výsledky vyhľadávania

 1. TETŘEVOVÁ, Liběna. Options for Use of Charitable Sharing for Protection of Public Health During the COVID-19 Pandemic – Experience from the Czech Republic. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2020. ISSN 1335-7182, 2020, roč. 21, č. 1, s. 21-32.
  článok

  článok

 2. KNOWLES, Stephen - SERVÁTKA, Maroš. Transaction costs, the opportunity cost of time and procrastination in charitable giving. In Journal of public economics. - Lausanne : Elsevier. ISSN 1879-2316, May 2015, vol. 125, pp. 54-63.
  článok

  článok

 3. ROGALSKA, Karin. Tanec s miliardami. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : Vydavateľstvo Revue priemyslu, 2013. ISSN 1336-9857, apríl 2013, roč. 7, č. 4, s. 16.
  článok

  článok

 4. HINŠT, Jaroslav - MATIJEK, Peter. V nocľahárni a na webe. In Forbes. - Nitra : Business Consulting & Media, 2013. ISSN 1338-2527, 2013, č. Máj, s. 106-109.
  článok

  článok

 5. SVOREŇOVÁ, Katarína. Motivácia v dobrovoľníctve. In Scientia Iuventa 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : Banská Bystrica, 8. jún 2012. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2012. ISBN 978-80-557-0362-6, s. [1-9].
  článok

  článok

 6. ČEZkí dravci na love. In Forbes. - Nitra : Business Consulting & Media, 2011. ISSN 1338-2527, 2011, č. August, s. 26-35.
  článok

  článok

 7. HLADKÁ, Marie. Role dárcovství v multidisciplinární perspektivě : příklad České republiky. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2, s. 741-748.
  článok

  článok

 8. MAZUREKOVÁ, Marica. Ponímanie a špecifiká dobrovoľníctva v Kanade. In Sociálne podnikanie verzus chudoba a dobrovoľníctvo : medzinárodná vedecká konferencia : 26.5.-27.5.2011 : recenzovaný zborník príspevkov. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. ISBN 978-80-557-0259-9, s. [].
  článok

  článok

 9. LUBELCOVÁ, Gabriela. Pozícia dobrovoľníckej práce v sociálnej ekonomike. In Sociálne podnikanie verzus chudoba a dobrovoľníctvo : medzinárodná vedecká konferencia : 26.5.-27.5.2011 : recenzovaný zborník príspevkov. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. ISBN 978-80-557-0259-9, s. [1-8].
  článok

  článok

 10. DOLINSKÁ, Viktória. Filantropia ako edukačný problém? In Sociálne podnikanie verzus chudoba a dobrovoľníctvo : medzinárodná vedecká konferencia : 26.5.-27.5.2011 : recenzovaný zborník príspevkov. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. ISBN 978-80-557-0259-9, s. [1-6].
  článok

  článok