Výsledky vyhľadávania

 1. DRÁBIK, Henrich. Marketingové nástroje v procese prepájania akademickej sféry a hospodárskej praxe : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Žák. Bratislava, 2018. 185 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Poskytovanie, účtovanie a zdaňovanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1336-426X, 2018, roč. 15, č. 2, s. 39-48.
  článok

  článok


 3. KOLEMBUS, Anton. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2017. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1336-426X, 2018, roč. 15, č. 3, s. 2-5.
  článok

  článok


 4. VOJTKOVÁ, Mária - DÚŽIK, Ondrej. Vývoj miery vzniku a zániku podnikov na Slovensku podľa SK NACE. In Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4173-2, s. 71-86. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok


 5. CRNOGAJ, Katja - REBERNIK, Miroslav - BRADAČ HOJNIK, Barbara. Supporting economic growth with innovation-oriented entrepreneurship. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 4, s. 395-409.
  článok

  článok


 6. CHOLUJ, Vladimír. Cesta k ontológii hospodárstva. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732, 2015, roč. 8, č. 2, s. 42-63.
  článok

  článok


 7. Makroekonomika : sbornik zadač i upražnenij : praktičeskoje posobije. Moskva : JURAJT, 2014. 154 s. Serija: Učebniki. ISBN 978-5-9916-3483-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Neutralising the effects of hybrid mismatch arrangements. Action 2: 2014 deliverable. Paris : OECD, 2014. 99 s. OECD/G20 base erosion and profit shifting project. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/neutralising-the-effects-of-hybrid-mismatch-arrangements_9789264218819-en> ISBN 978-92-64-21879-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. VYBÍRALOVÁ, Júlia. Negatívne vplyvy hospodárskej činnosti na úrodnosť pôdy. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov III. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3859-6, s. 127-131. VEGA 1/0026/12.
  článok

  článok


 10. Measurement and reduction of administrative burdens in Greece : an overview of 13 sectors. Paris : OECD, 2014. 120 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/measurement-and-reduction-of-administrative-burdens-in-greece_9789264213524-en> ISBN 978-92-64-21351-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]