Výsledky vyhľadávania

 1. DAŇO, Ferdinand et al. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2017. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [200 s., 11,68 AH]. ISBN 978-80-225-4593-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. ŠIPIKAL, Miroslav - LEŠKOVÁ, Alexandra. Podporná politika univerzít. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4553-2, s. 142-156 [1 AH].
  článok

  článok

 3. CIAIAN, Pavel - POKRIVČÁK, Ján - LANČARIČ, Drahoslav. Neučiace sa Slovensko. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 11. mája 2017, roč. 27, č. 19, s. 25-27.
  článok

  článok

 4. DAŇO, Ferdinand et al. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2016. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [219 s., 11,92 AH]. ISBN 978-80-225-4479-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. COLE, David - SPIŠIAKOVÁ, Mária. Writing to be Read. In Universitas Comeniana Philologica LXXVI : lingua academica 5. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4362-6, s. 43-52.
  článok

  článok

 6. DAŇO, Ferdinand et al. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2015. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [150 s., 9,74 AH]. ISBN 978-80-225-4318-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. PAVLÁT, Vladislav. [Nenechajte sa oklamať praktikami predátorských žurnálov na štúdium]. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2016. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 4, s. 1-3. Recenzia na: Predátorské časopisy ve Scopusu. / Macháček, V. ; Srholec, M. - Praha : Národohospodársky ústav, AV ČR, 2016. - ISBN 978-80-7344-389-4.
  článok

  článok

 8. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Ekonomické vedy vo výkonovom financovaní. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 66-73 CD-ROM. APVV- 14-0512.
  článok

  článok

 9. RIZEKOVÁ, Iveta. O tvorbe vedeckého (ekonomického) textu. In Jazyk, kultúra a spoločnosť. Aktuálny pohľad do vedeckého diskurzu : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2016. ISBN 978-80-972278-1-4, s. 23-34 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. Ekonomická univerzita v Bratislave. Výročná správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2015. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2016. 162 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]