Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 434  
Vaša otázka: Heslá = "Švajčiarsko"
 1. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Strany zelených vo švajčiarskom straníckom systéme. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2022. ISSN 1336-1562, 2022, roč. 20, č. 2, s. 119-135 online.
  článok

  článok

 2. SIEVERS, Georg. Perspectives, implementability and measurability of ethical principles in business management : dizertačná práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2021. 212 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. BEDNÁROVÁ, Emília. Krátka exkurzia do švajčiarskeho priehradného staviteľstva. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2020. ISSN 0322-886X, 2020, roč. 63, č. 5-6, s. 7-12.
  článok

  článok

 4. FIŠERA, Boris. The Costs of Czech and Swiss Exchange Rate Commitments. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 1, s. [1-16] online. VEGA 1/0613/18.
  článok

  článok

 5. STEINHAUSER, Dušan. Impact of Culture on Innovations in Selected Countries with an Emphasis on Human Capital and Research. - Registrovaný: Web of Science. In RELIK 2020. International Scientific Conference. RELIK 2020 : Conference Proceedings. - Praha : Prague University of Economics and Business, 2020. ISBN 978-80-245-2394-1, pp. 517-526 online. VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 6. ŠUKOLOVÁ, Lucia. German Language in Bilateral Diplomacy. In MMK 2020. mezinárodní konference. MMK 2020 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISBN 978-80-87952-33-7, s. 818-825 online.
  článok

  článok

 7. ORSZÁGHOVÁ, Lucia. Swiss Franc Lending in Central, Eastern and South Eastern Europe. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 382-389 online.
  článok

  článok

 8. ŠTEFANČÍK, Radoslav. Medzinárodná migrácia v kontexte švajčiarskej priamej demokracie. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 689-699 online.
  článok

  článok

 9. KRAMER, Benedikt et al. Short and Medium-term Impact of Dairy Barn Investment on Profitability and Herd Size in Switzerland. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 6, s. 270-277.
  článok

  článok

 10. Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Switzerland (Stage 2) : Inclusive Framework on BEPS: Action 14. Paris : OECD, 2019. 97 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-switzerland-stage-2_77ab98a6-en> ISBN 978-92-64-41145-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]