Výsledky vyhľadávania

 1. SMOLEŇOVÁ, Elena - MAAROVÁ, Iveta. Psychologické aspekty cudzojazyčnej edukácie. In Trichotomický pohľad na cudzojazyčnú edukáciu. - Praha : Machiavelli Press, 2020. ISBN 978-80-88147-11-4, s. 11-30 [1,52 AH]. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 2. KVAPIL, Roman. Metodologické aspekty cudzojazyčnej edukácie. In Trichotomický pohľad na cudzojazyčnú edukáciu. - Praha : Machiavelli Press, 2020. ISBN 978-80-88147-11-4, s. 31-60 [2,14 AH].
  článok

  článok

 3. Učně rozvíjíme a motivujeme odborným výcvikem. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 11, s. 20-22.
  článok

  článok

 4. STEP III.. Workshop. STEP III. : zborník príspevkov z workshopu STEP III., 8.11.2018, Košice. Recenzenti: Lucia Bednárová, Šárka Vilámová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [172 s.]. ISBN 978-80-225-4583-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  STEP III.

  elektronická kniha

 5. NÉMETHOVÁ, Mojmíra. Dobré riešenie, no zatiaľ nestačí. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Mar 2017, č. 2-3, s. 24-27.
  článok

  článok

 6. VAŠČÁKOVÁ, Drahoslava. Záškoláctvo rómskych žiakov. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 6, s. 8-11.
  článok

  článok

 7. KRAJŇÁKOVÁ, Emília. Tvorivosť učiteľa ako súčasť rozvoja kreativity žiakov : tvorivý prístup k učeniu. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 10, s. 14-19.
  článok

  článok

 8. HIGGINS, Martyn. Conflicting and competing roles and expectations: the conundrum of failing social work students on placements. In ERIS Journal: English edition of the Sociální práce/Sociálna práca/Czech and Slovak social work : reviewed scientific journal for fields of social work. - Brno : Association of Educators in Social Work ; Ostrava : European Research Institute for Social Work, 2017. ISSN 1213-6204, Winter 2017, vol. 17, no. 1, p. 38-46.
  článok

  článok

 9. HUDEC, Martin. Interconnecting universities and practice as the modern verge of renaissance in education. In Inovácie v podnikateľskom prostredí II 2016 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4299-9, s. 26-32 CD-ROM. I-16-106-00.
  článok

  článok

 10. KUBÍK, Peter. Duálne vzdelávanie ako základ inovácií spoločnosti. In Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4346-0, s. 450-54 CD-ROM. VEGA 1/0264/15 (100%).
  článok

  článok