Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 715  
Vaša otázka: Heslá = "školy stredné"
 1. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2021 : špeciálne školy : špeciálne triedy : individuálna integrácia. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 70 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2021 : stredné odborné školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 62 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2021 : gymnáziá : stredné športové školy : konzervatóriá. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 55 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2021 : súhrnné tabuľky. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 29 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. NOVÁK, Jaromír. 60 rokov činnosti Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave - hlavné míľniky prípravy učiteľov ekonómov pred stredné a vysoké školy v SR. In Profesijný rozvoj učiteľov vysokých škôl ako nástroj podpory učenia sa študentov. Medzinárodná vedecká konferencia. Profesijný rozvoj učiteľov vysokých škôl ako nástroj podpory učenia sa študentov : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2022. ISBN 978-80-225-4954-7, s. 90-95 online. Erasmus+ 2020-1-SK01-KA203-078299.
  článok

  článok

 6. TŮMA, Jiří - RŮŽIČKA, Jiří. Vliv sociálního prostředí na seberealizaci dospívající mládeže. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2022. ISSN 2464-7551, 2022, roč. 13, č. 1, s. 27-44.
  článok

  článok

 7. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Ekonomika a ekonómia pre stredné školy. Lektorovala: Oľga Ďuricová. 1. vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2022. [176 s.] [8,75 AH]. ISBN 978-80-10-04009-4.
 8. PÉTIOVÁ, Marianna. Extrémizmus z pohľadu žiakov základných a stredných škôl. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 93 s. ISBN 978-80-8240-026-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2020 : súhrnné tabuľky. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. 29 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. HANUS, Martin - HAVELKOVÁ, Lenka. Mapa jako nástroj rozvoje geografického myšlení. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2021. ISSN 1210-3004, 2021, roč. 30, č. 4, s. 26-29.
  článok

  článok