Výsledky vyhľadávania

 1. DUDOVÁ, Iveta. Ekonómia vzdelávania. Recenzenti: Vojtech Stanek, Erika Neubauerová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2022. 183 s. ISBN 978-80-7676-384-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2021 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 323 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2021 : súhrnné tabuľky. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 29 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. ZORKÓCIOVÁ, Otília - SLUKA, Tatiana. Analysis of the Interest of Students of the Republic of Serbia, As One of the Countries of the Western Balkans, Striving for Integration Into the EU in Private Sector Business Activities. In Proceedings of the 6th International Conference on European Integration 2022. Proceedings of the 6th International Conference on European Integration 2022 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. ISBN 978-80-248-4604-0. ISSN 2571-029X (print), pp. 797-806 online. VEGA 1/0777/20, VEGA 1/0270/22, KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 5. NOVÁK, Jaromír. Nový systém pedagogického vzdelávania vysokoškolských učiteľov Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Pedagogica Actualis XIII : vybrané aspekty vzdelávania v kontexte otvorenej vedy. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022. ISBN 978-80-572-0243-1, s. 230-245 online.
  článok

  článok

 6. VALKOVIČOVÁ, Veronika et al. Sexuálne obťažovanie v prostredí slovenských vysokých skôl. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. ISSN 1335-5864, 2022, roč. 33, č. 1, s. 23-30.
  článok

  článok

 7. ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR. 4x ročne. ISSN 1335-5864. Dostupné na : https://www.cvtisr.sk/casopisy/academia.html?page_id=9296
  časopis

  časopis

 8. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama - MOKOŠOVÁ, Daša. Vplyv COVID-19 na vzdelávací proces na Fakulte hospodárskej informatiky z pohľadu študenta. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 1, s. 5-19 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 9. JURÍK, Pavol. Tradičná výučba versus diaľková on-line výučba pri štúdiu informatiky na vysokej škole. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 1, s. 55-65 online. KEGA 019EU-4/2020.
  článok

  článok

 10. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2020 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. 335 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]