Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 4270  
Vaša otázka: Heslá = "školy"
 1. ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR. 4x ročne. ISSN 1335-5864. Dostupné na : https://www.cvtisr.sk/casopisy/academia.html?page_id=9296
  časopis

  časopis

 2. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v školách a školských zariadeniach v roku 2022. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 1, s. 2-7.
  článok

  článok

 3. VEVERKOVÁ KONEČNÁ, Ingrid. Financovanie originálnych školských kompetencií v roku 2022 : Z legislatívy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 2, s. 13-19.
  článok

  článok

 4. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Kontrola súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 2, s. 6-8.
  článok

  článok

 5. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2021 : vysoké školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 323 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. UKROPEC, Anton. Ochrana osobných údajov na školách. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 5, s. 25-28.
  článok

  článok

 7. VALKOVIČOVÁ, Veronika et al. Sexuálne obťažovanie v prostredí slovenských vysokých skôl. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. ISSN 1335-5864, 2022, roč. 33, č. 1, s. 23-30.
  článok

  článok

 8. NOVÁK, Jaromír. Nový systém pedagogického vzdelávania vysokoškolských učiteľov Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Pedagogica Actualis XIII : vybrané aspekty vzdelávania v kontexte otvorenej vedy. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022. ISBN 978-80-572-0243-1, s. 230-245 online.
  článok

  článok

 9. VEVERKOVÁ KONEČNÁ, Ingrid. Finančné výkazy v školách a školských zariadeniach. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 3, s. 15-17.
  článok

  článok

 10. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2021 : špeciálne školy : špeciálne triedy : individuálna integrácia. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. 70 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]