Výsledky vyhľadávania

 1. DAJČMAN, Silvo. Do German Industrial Confidence Shocks Matter for Central and Eastern Europe? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 4, s. 321-339.
  článok

  článok

 2. BURIAN, Lukáš. Fiškálna integrácia v podmienkach Európskej únie. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 21-25 CD-ROM. VEGA 1/0393/16, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Odhad elasticity substitúcie vstupov v slovenskej ekonomike. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 6, s. 611-630 online. VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok

 4. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Output Dynamic Characteristics in Chosen Economies. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-07-5, pp. 366-372. VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok

 5. OECD Economic Surveys: Euro Area 2018 : June 2018. Volume 2018/15. Paris : OECD, 2018. 91 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-euro-area-2018_eco_surveys-euz-2018-en> ISBN 978-92-64-30208-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. MIRDALA, Rajmund - KAMENÍK, Martin. Effects of fiscal policy shocks in CE3 countries (TVAR approach). In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 2, pp. 46-64.
  článok

  článok

 7. HUDEC, Martin. The Higher essence of economic convergence regarding monetary impacts. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 37, s. 18-31. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok

 8. KORÁB, Petr - POMĚNKOVÁ, Jitka. Credit rationing in Greece during and after the financial crisis. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, 2017, roč. 67, č. 2, pp. 119-139.
  článok

  článok

 9. Handbook of macroeconomics. Volume 2A. Edited by: John B. Taylor, Harald Uhlig. Amsterdam : Elsevier/North Holland, 2016. 1342 s. Handbooks in economics. ISBN 978-0-444-59469-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. The Effect of terms-of-trade on Czech business cycles: a theoretical and SVAR approach. - Registrovaný: Web of Science. In Mathematical methods in economics. MME 2016. International conference. Mathematical methods in economics. MME 2016 : proceedings of the 34th international conference : Liberec, Czech Republic, September 6th-9th, 2016. - Liberec : Technical university of Liberec, 2016. ISBN 978-80-7494-296-9, p. 809-814 CD-ROM. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok