Výsledky vyhľadávania

 1. BURIAN, Lukáš. Fiškálna integrácia v podmienkach Európskej únie. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 21-25 CD-ROM. VEGA 1/0393/16, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 2. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Output Dynamic Characteristics in Chosen Economies. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-07-5, pp. 366-372. VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok

 3. OECD Economic Surveys: Euro Area 2018 : June 2018. Volume 2018/15. Paris : OECD, 2018. 91 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-euro-area-2018_eco_surveys-euz-2018-en> ISBN 978-92-64-30208-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. KORÁB, Petr - POMĚNKOVÁ, Jitka. Credit rationing in Greece during and after the financial crisis. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, 2017, roč. 67, č. 2, pp. 119-139.
  článok

  článok

 5. HUDEC, Martin. The Higher essence of economic convergence regarding monetary impacts. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 37, s. 18-31. VEGA 1/0224/15.
  článok

  článok

 6. MIRDALA, Rajmund - KAMENÍK, Martin. Effects of fiscal policy shocks in CE3 countries (TVAR approach). In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 2, pp. 46-64.
  článok

  článok

 7. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. The Effect of terms-of-trade on Czech business cycles: a theoretical and SVAR approach. - Registrovaný: Web of Science. In Mathematical methods in economics. MME 2016. International conference. Mathematical methods in economics. MME 2016 : proceedings of the 34th international conference : Liberec, Czech Republic, September 6th-9th, 2016. - Liberec : Technical university of Liberec, 2016. ISBN 978-80-7494-296-9, p. 809-814 CD-ROM. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok

 8. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Impact of the Terms-of-Trade on business cycles in Slovak and Czech economies. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2016. ISSN 1857-7431, 2016, no. June, s. 95-106. KEGA 044EU-4/2015.
  článok

  článok

 9. Analysis of structural differences and asymmetry of shocks between the Czech Economy and the Euro Area. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0322-788X, 2016, vol. 96, no. 1, s. 34-49.
  článok

  článok

 10. Handbook of macroeconomics. Volume 2A. Edited by: John B. Taylor, Harald Uhlig. Amsterdam : Elsevier/North Holland, 2016. 1342 s. Handbooks in economics. ISBN 978-0-444-59469-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]