Výsledky vyhľadávania

 1. KWAŚNY, Jakub. Multi-level Governance Concept - Complementary Role of State in the European Union Economies of the 21St Century. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2018. ISSN 1338-0494, 2018, vol. 10, no. 1, s. 12-22.
  článok

  článok


 2. KUNA, Marián. Význam princípu subsidiarity pre Macintyrovu víziu politiky. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 5, s. 389-399.
  článok

  článok


 3. ŠKVRNDA, František. Svet viac ako štvrťstoročie bez ZSSR (3). In Slovo - online verzia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Klub Nového slova, 2017. ISSN 1336-2984, 18.9.2017, s. [1-4] online.
  článok

  článok


 4. PRESSBURG, Adrian Peter. Európski monarchovia: obľúbení a úspešní. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 14. septembra 2017, roč. 27, č. 37, s. 54-56.
  článok

  článok


 5. ŠKVRNDA, František. Svet viac ako štvrťstoročie bez ZSSR (1). In Slovo - online verzia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Klub Nového slova, 2017. ISSN 1336-2984, 12.9.2017, s. [1-6] online.
  článok

  článok


 6. DOBEŠ, Kamil et al. The Perception of governmental support in the context of competitiveness of SMEs in the Czech republic. In Journal of Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, Sep 2017, no. 3, pp. 34–50 online. RO FaME/2016: Podnikateľské prostredie MSP: determinanty kvality a podnikateľské riziká.
  článok

  článok


 7. OBRADOVIČ, Filip. Reforma Hodnota za peniaze rúca staré svety. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 31. augusta 2017, roč. 27, č. 35, s. 10-13.
  článok

  článok


 8. LEŠKO, Marián. Strana, ktorá sa hlási k 14/88. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 30. marca 2017, roč. 27, č. 13, s. 24-25.
  článok

  článok


 9. PRESSBURG, Adrian Peter. Samsung i štát sú bez hlavy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 9. marca 2017, roč. 27, č. 10, s. 52-53.
  článok

  článok


 10. DOROCÁKOVÁ, Michaela - SLOBODNÍK, Patrik. Country risk from the perspective of government bonds and bonds ETFs. In EU financial markets: current state & future perspectives (Finanční trhy zemí EU – současný stav a výhled). international conference. Financial markets: current state & future perspectives : proceedings of the 8th international conference : May 25-26, 2017, Prague, Czech republic. - Prague : Vysoká škola finanční a správní, 2017. ISBN 978-80-7408-159-0, pp. 37-43. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok