Výsledky vyhľadávania

 1. BORLAND, Jeff. Microeconomics : Case Studies and Applications. 4th Edition. South Melbourne : Cengage Learning, 2021. 337 s. ISBN 9780170439268. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. NOVÁK, Jaromír. Majú prípadové štúdie miesto vo výučbe didaktiky účtovníctva? In Media4u Magazine : čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání. - Praha : Ing. Jan Chromý, Ph.D. ISSN 1214-9187, 2021, roč. 18, č. 1, s. 21-25 online. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 3. CHMELÁROVÁ, Zuzana. Riešenie prípadových štúdií - efektívna súčasť pedagogicko-psychologickej prípravy učiteľov. In Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4818-2, s. 16-23 online. KEGA 005EU-4/2020.
  článok

  článok

 4. KÚBEKOVÁ, Anna. Možnosti zvládania šikanovania žiakov na školách. In Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4818-2, s. 28-31 online. KEGA 005EU-4/2022.
  článok

  článok

 5. NOVÁK, Jaromír. Možnosti priblíženia cvičení z didaktiky účtovníctva praxi účtovníckeho vzdelávania na stredných školách. In Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4818-2, s. 37-44 online. KEGA 005EU-4/2024.
  článok

  článok

 6. ORBÁNOVÁ, Darina. Hodnotenie a skúšanie žiakov na stredných školách. In Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4818-2, s. 54-64 online. KEGA 005EU-4/2026.
  článok

  článok

 7. ŠULÁKOVÁ, Agáta. Prípadová štúdia „iná“ orientácia žiaka. In Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4818-2, s. 90-91 online. KEGA 005EU-4/2030.
  článok

  článok

 8. ČONKOVÁ, Andrea. Prípadová štúdia ako metóda riešenia výchovných problémov žiakov v príprave budúcich učiteľov. In Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4818-2, s. 6-15 online. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 9. CHMELÁROVÁ, Zuzana. Zvládanie hyperaktívnych a pasívnych žiakov na vyučovaní. In Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4818-2, s. 24-27 online. KEGA 005EU-4/2021.
  článok

  článok

 10. KÚBEKOVÁ, Anna. Zvládanie problematických žiakov v školskom prostredí - prípadové štúdie. In Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4818-2, s. 32-36 online. KEGA 005EU-4/2023.
  článok

  článok