Výsledky vyhľadávania

 1. HAMUĽÁK, Mikuláš. Doktorandi, doktorandské štúdium a zárobková činnosť. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 11, s. 44-53.
  článok

  článok

 2. BLANÁR, František. Rigorózne skúšky na slovenských vysokých školách: teoreticko-právny rámec a štatistiky. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2020. ISSN 1335-5864, 2020, roč. 31, č. 1, s. 19-33.
  článok

  článok

 3. Rethinking Quality Assurance for Higher Education in Brazil. Paris : OECD, 2018. 179 s. Reviews of National Policies for Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/rethinking-quality-assurance-for-higher-education-in-brazil_9789264309050-en> ISBN 978-92-64-30904-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. TAYLOR, Stan - KILEY, Margaret - HUMPHREY, Robin. A handbook for doctoral supervisors. 2nd ed. Abingdon : Routledge, 2018. 264 s. ISBN 978-1-138-19479-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 5. DAŇO, Ferdinand et al. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2017. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [200 s., 11,68 AH]. ISBN 978-80-225-4593-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Účasť poslucháčov doktorandského štúdia v študijnom odbore právo na zahraničných študentských mobilitách ako nástroj na zabezpečenie úspešného uplatnenia na saturovanom trhu práce? In Doktorandské štúdium - súčasný stav a perspektívy II. : nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017. ISBN 978-80-555-1836-7, s. 74-81 online.
  článok

  článok

 7. ŠTEFÍK, Radoslav. Možnosti uplatnenia sa absolventov doktorandského štúdia v ozbrojených silách SR. Tab., graf. In Doktorandské štúdium - súčasný stav a perspektívy II. : nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017. ISBN 978-80-555-1836-7, s. 98-105.
  článok

  článok

 8. ĽUBOVÁ, Beáta. Autoevalvačný proces a jeho vplyv na úroveň vnútornej motivácie doktoranda. In Doktorandské štúdium - súčasný stav a perspektívy II. : nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017. ISBN 978-80-555-1836-7, s. 51-60.
  článok

  článok

 9. LABANCOVÁ, Veronika. Doktorand ako učiteľ. In Doktorandské štúdium - súčasný stav a perspektívy II. : nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017. ISBN 978-80-555-1836-7, s. 36-50.
  článok

  článok

 10. 25 rokov FHI. Zostavil autorský kolektív: Marián Goga ... [et al.]. 1. vyd. [Bratislava] : [Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave], [2017]. 58 s. [2,9 AH]. ISBN 978-80-972328-3-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]