Výsledky vyhľadávania

 1. BITTNER, Anton - KRAJČOVIČ, Jozef. Akreditácia EUR-ACE – značka kvality vysokoškolského vzdelávania. In Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti. Medzinárodná konferencia k svetovému dňu kvality. Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti : zborník anotácií prednášok : zborník príspevkov účastníkov konferencie : 23. ročník medzinárodnej konferencie k svetovému dňu kvality : 20. a 21. októbra 2016, Stará Lesná, Vysoké Tatry. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017. ISBN 978-80-972609-0-3, s. 20-25 online.
  článok

  článok

 2. BUKOVOVÁ, Sylvia. Podnikové hospodárstvo. In Aktuálne problémy metodiky a obsahu predmetov podnikovohospodárskych náuk : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3517-5, s. 6-14. VEGA 346.
  článok

  článok

 3. PAULOVÁ, Iveta. Príprava a výchova manažérov kvality v SR. In Kvalita : odborný časopis o systémoch manažérstva. - Žilina : MASM, 2010. ISSN 1335-9231, 2010, roč. 18, č. 3, s. 58-60. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2010-pdf/casopis-kvalita-3-2010>
  článok

  článok

 4. KOVÁČIKOVÁ, Elena. English for specific purposes at non-philological universities in the Czech Republic and Slovakia. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave konaná pod záštitou Cercles : zborník príspevkov : Bratislava, 24. a 25. júna 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2993-8, s. 133-140.
  článok

  článok

 5. SILNÁ, Renáta. Progresívne vyučovacie metódy na predmete finančné účtovníctvo. In Účetnictví v procesu světové harmonizace. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1685-1, s. 184-188.
  článok

  článok

 6. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Výchova k podnikateľstvu na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 4, s. 87-92. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0097512/fss0409.pdf>
  článok

  článok

 7. Encouraging student interest in science and technology studies. Paris : OECD, 2008. 130 s. ISBN 978-92-64-04069-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Vzdelávanie pred vstupom do audítorskej profesie v študijnom odbore účtovníctvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Nové podmienky na výkon auditu po implementácii modernizovanej 8. smernice. Medzinárodná konferencia. Nové podmienky na výkon auditu po implementácii modernizovanej 8. smernice : medzinárodná konferencia : zborník. - Bratislava : Slovenská komora audítorov : Katedra účtovníctva FHI EU, 2007, s. 85-91.
  článok

  článok

 9. VARCHOLOVÁ, Tatiana. Problémy akademického systému ekonomického vzdelávania. In Problemi rozrobki nacionaľnich sistem kvalifikacij v evropejskomu prostori viščoj osviti : mižnarodnij naukovij visnik. - Užgorod : Vidavnictvo Gražda, 2007. ISBN 978-966-8924-32-3, s. 45-50.
  článok

  článok

 10. HYRÁNEK, Eduard. Pedagogické poznatky z výučby finančnej analýzy a finančného plánovania. In Manažment - teória výučba a prax 2006 : zborník príspevkov z vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika, 2006. ISBN 80-8040-299-X, s. 55-60.
  článok

  článok