Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 512  
Vaša otázka: Heslá = "štúdium vysokoškolské"
 1. MYŠÁK, Ondřej. Slovenští vysokoškolští studenti v Brně. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2023. ISSN 0016-7193, 2023, roč. 75, č. 2, s. 197-212.
  článok

  článok

 2. Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo. Zostavovateľ/Editor: Ingrid Krčová ; recenzenti/Reviewers: František Peller, Anna Starečková. 1. vydanie. Litomyšl : H.R.G., 2023. 120 s. [5,6 AH]. ISBN 978-80-7490-312-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. VOJTASOVÁ, Mária - SOLEJ, Rastislav. Factors affecting Academic Performance in Econometrics: Interests, Abilities and Attitudes. In Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2023. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2023 : prezentace výsledků společenskovědního výzkumu s ekonomickými a finančními efekty (10. ročník). - Praha : Nakladatelství Vysoké školy finanční a správní, 2023. ISBN 978-80-7408-270-2; 978-80-7408-271-9 (online, s. 179-194.
  článok

  článok

 4. KLŮFA, Jindřich - SÝKOROVÁ, Irena. Učebnice matematiky (2) pro studenty VŠE. 1. vydání. Osnice : Ekopress, 2023. 280 s. ISBN 978-80-87865-86-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Doktorand - doktorandské štipendium a zárobková činnosť. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1335-7034, 2023, roč. 28, č. 4, s. 10-15.
  článok

  článok

 6. Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 8. 1. vydanie. Bratislava : Z-F LINGUA, 2022. 122 s. ISBN 978-80-8177-097-5.
 7. FURKOVÁ, Andrea. Motivačné aspekty k štúdiu na vysokej škole: komparácia ekonomický vs technický študijný smer. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu 2022. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář, 30. listopad - 2. prosinec 2022, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5006-2, s. 27-34. VEGA 1/0193/20, VEGA 1/0211/21.
  článok

  článok

 8. BALEHA, Andrianna. Vzdelanie ako efektívny sposôb integrácie utečencov. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 16-22 online. MAGYC GA 822806.
  článok

  článok

 9. ANTALÍKOVÁ, Štefánia. Príjimacie konanie na slovenské vysoké školy. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. ISSN 1335-5864, 2022, roč. 33, č. 4, s. 4-16.
  článok

  článok

 10. Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo. Zostavovateľ/Editor: Ingrid Krčová. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. 132 s. [5,28 AH]. ISBN 978-80-7556-094-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.