Výsledky vyhľadávania

 1. LOERA ANCHONDO, Ercilia. The Tourism Students’ Awareness of Communicative Competence in an English as a Foreign Language Context. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 5, pp. 184-204.
  článok

  článok


 2. KOLLÁR, Roman. Medzinárodná mobilita denných študentov vysokých škôl. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2018. ISSN 1335-5864, 2018, roč. 29, č. 1, s. 18-27.
  článok

  článok


 3. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Non-Compositional Lexical Expressions Mentally Stored by English Independent Users. In Hradec Králové Journal of Anglophone Studies : Reviewed Academic Journal. - Hradec Králové : University of Hradec Králové. ISSN 2571-032X, 2018, vol. 5, no. 1, pp. 101-116. KEGA 015EU-4/2017.
  článok

  článok


 4. Manuál k študijnému pobytu Erasmus+. Editori: Boris Mattoš, Simona Kosztanko, Miroslava Darnadiová a kolektív. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. 19 s. ISBN 978-80-225-4483-2.

 5. Handbook for Incoming Guests : Erasmus+. Editors: Boris Mattoš, Simona Kosztanko, Miroslava Darnadiová. 1st Edition. Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2018. 19 s. ISBN 978-80-225-4517-4.

 6. ORIEŠKA, Ján et al. Kultúra prejavu. Recenzenti: Marián Gúčik, Miroslav Dobrota. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 193 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1451-6.
  kniha

  kniha


 7. DAŇO, Ferdinand et al. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2017. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [200 s., 11,68 AH]. ISBN 978-80-225-4593-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. MIHOČKOVÁ, Eva. Čo znamená brexit pre študentov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 30. novembra 2017, roč. 27, č. 48, s. 34-37.
  článok

  článok


 9. ZSAPKOVÁ, Eleonóra - PAŠKOVÁ, Hana. Different aspects of teaching business english. In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : sbornik naučnych trudov. - Saratov : Povolžskij institut upravlenija im. P. A. Stolypina, 2017. ISSN 1995-0500, s. 135-140.
  článok

  článok


 10. Legal Point : odborné periodikum mladých právnikov. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Európske združenie študentov práva (ELSA). 2x ročne. ISSN 1339-0104
  časopis

  časopis