Výsledky vyhľadávania

 1. LIESKOVSKÝ, Peter. Generácia Y a hodnotová paradigma "starého sveta": máme sa na čo tešiť! In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 28.
  článok

  článok


 2. VOLTNEROVÁ, Zuzana - ORVISKÝ, Saša. Životný štýl študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. In EUBA.sk, tlačové správy, Aktivity Ekonomickej Univerzity v Bratislave a médiá [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018, 3. máj 2018, s. 1-9 online.
  článok

  článok


 3. 3.Gewinn

  Gewinn : das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Wien : Wailand, Georg. 11x ročne. Dostupné na : www.gewinn.com
  časopis

  časopis


 4. VOKOUNOVÁ, Dana. Generation Y – Health Related Attitudes and Behaviour. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 467-476 CD-ROM. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok


 5. PAPRŠTEINOVÁ, Markéta et al. Životní styl vysokoškolských studentů v současnosti. In Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 2464-7551, 2018, roč. 9, č. 1, s. 62-80.
  článok

  článok


 6. PODRACKÁ, Katarína. Millenials: nová generácia zamestnancov. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2018. ISSN 1337-9798, 2018, roč. 10, č. Apríl-Jún, s. 20.
  článok

  článok


 7. HUNKOVÁ, Mária. Ako jesť zdravo, keď nie je čas variť. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 1. júna 2017, roč. 27, č. 22, s. 71-75.
  článok

  článok


 8. BORRELL, Carme et al. Socioeconomic, health behaviours and lifestyle determinants of health and wellbeing : [work package profile]. In Promoting population health and equity in Europe: from evidence to policy [elektronický zdroj]. - Coimbra : Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. ISBN 978-989-20-8021-5, pp. 15-16 online. EURO-HEALTHY 643398.
  článok

  článok


 9. MORRISON, Joana et al. Effective programmes for equity in population health in the European union : [fact sheet]. In Promoting population health and equity in Europe: from evidence to policy [elektronický zdroj]. - Coimbra : Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. ISBN 978-989-20-8021-5, pp. 100-102 online. EURO-HEALTHY 643398.
  článok

  článok


 10. BLÁHOVÁ, Mária. Changes in American standards - language, life styles and values. In Jazyk v politických súvislostiach. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4449-8, s. 19-29.
  článok

  článok