Výsledky vyhľadávania

 1. REVENDA, Zbyněk. Krytí peněz v současnosti – mýty, varianty a realita. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 5, s. 633-651.
  článok

  článok


 2. BAUMÖHL, Eduard - LYÓCSA, Štefan. Directional Predictability from Stock Market Sector Indices to Gold: A Cross-Quantilogram Analysis. In Finance Research Letters. - New York : Elsevier. ISSN 1544-6123, 2017, vol. 23, pp. 152-164 online. APVV-14-0357, VEGA 1/0406/17.
  článok

  článok


 3. ŠKRINIAR, Pavel - KMEŤKO, Miroslav. Ako sa orientovať pri nákupe zlata cez internet? In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 4-9 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. GARDOŇOVÁ, Kristína. Implications of world war i for the history of international economy in the 20th century. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 204-211 CD-ROM. VEGA 2/0009/12.
  článok

  článok


 5. OBDRŽÁLEK, Ladislav. Možnosti návratu ke zlatému standardu. In V. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná 9. listopadu 2012 [elektronický zdroj]. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, [2012]. ISBN 978-80-7248-800-1, s. [1-4].
  článok

  článok


 6. VRAVEC, Ján - BAČÍK, Radovan. Zlato – komodita 21. storočia. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2012. ISSN 1336-5711, 2012, č. Február.
  článok

  článok


 7. REVENDA, Zbyněk. Zlato v peněžním systému patří nenavratně do historie. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2012. ISSN 1212-4273, 2012, roč. 19, č. 5, s. 21-22.
  článok

  článok


 8. BINDZÁR, Tomáš. Zlato počas krízy. In Private banking times : magazín Tatra banky pre klientov exkluzívnej služby Private banking. - Bratislava : Centrum bývania, 2011, Marec 2011, roč. 2, č. 1, s. 52-53.
  článok

  článok


 9. ÁRENDÁŠ, Peter. Úloha zlata v súčasnej ekonomike. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3286-0, s. [10-17]. VEGA 306.
  článok

  článok


 10. LÁBAJ, Martin. Veľká hospodárska depresia – komparatívny prístup. In Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast : rast a stabilita : vedecký monografický zborník : vedecké state k výskumnému projektu VEGA 1/0421/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3335-5, s. [1-5].
  článok

  článok