Výsledky vyhľadávania

 1. ROMANOVÁ, Anita - ČERNÝ, Matej. Conceptual Frameworks in the Field of IT Management: Preliminary Study. In 37th International Business Information Management Association Conference. Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference. - Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2021. ISBN 978-0-9998551-6-4, pp. 5273-5281 online. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 2. HINKE, Jana et al. Revenue Management of Changes in Foreign Exchange Rates - Case Study of Production Companies with Foreign Participation in the Czech Republic. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239, 2020, vol. 181, no. 1-2, s. 115-123.
  článok

  článok

 3. WANG, Huiyao - MIAO, Lu. The Globalization of Chinese Enterprises : Trends and Characteristics. Singapore : Springer, 2020. 132 s. The Chinese Enterprise Globalization Series. ISBN 978-981-15-4645-7. ISSN 2524-5929. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. ŠEFČÍKOVÁ, Denisa. Medzinárodné štandardy a ukazovatele hodnotenia inovačnej činnosti. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, s. 24-33.
  článok

  článok

 5. MAJERNÍK, Milan - DANESHJO, Naqibullah. Projektovanie integrovaných systémov manažérstva. Recenzenti: Jozef Mihok, Igor Liberko, Vladimír Rudy. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. 172 s. [8,6 AH]. KEGA 026EU-4/2018, KEGA 032EU-4/2020. ISBN 978-80-971555-9-9.
 6. MALINDŽÁKOVÁ, Marcela - MAJERNÍK, Milan - DANESHJO, Naqibullah. Spoločenská zodpovednosť a udržateľný rozvoj podniku : monografia. Recenzenti: Vojtech Dirner, Katarína Repková Štofková, Jozef Mihok. 1. vydanie. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. 117 s. [6 AH]. KEGA 026EU-4/2018, KEGA 017TUKE-4/2019. ISBN 978-80-248-4466-4.
 7. KRIŠKOVÁ, Petra - UŽÍK, Ján. Rukoväť audítorských štandardov : medzinárodný audítorský štandard (ISA) 800 : špeciálne úvahy : audit účtovnej závierky zostavenej v súlade s rámcom na osobitné účely. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 9, s. 31-31.
  článok

  článok

 8. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, (Košice, Slovensko). Recenzenti: Vincent Jakub, Emil Spišák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. 152 s. CD-ROM. ISBN 978-80-225-4747-5. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. LUKÁČ, Jozef. Legislatívny proces a využitie IAS/IFRS v podmienkach Slovenskej republiky. In Financie, účtovníctvo, dane 2020. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2020 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2020. ISBN 978-80-225-4762-8, s. 52-55 online.
  článok

  článok

 10. ŠLOSÁROVÁ, Anna - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Analýza účtovnej závierky. Recenzovali: Richard Farkaš, Miloš Sklenka. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 440 s. [25,45 AH]. ISBN 978-80-571-0166-6. [Počet ex. : 20, z toho voľných 6, prezenčne 3]