Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 200  
Vaša otázka: Heslá = "štatistika matematická"
 1. Využívanie biometrických technológií v podnikoch : zborník vedeckých príspevkov. Banská Bystrica : [Katedra ekonomiky a manažmentu podniku Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici], 2022. CD-ROM [50] s. ISBN 978-80-557-1956-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. HUDEC, Miroslav - MINÁRIKOVÁ, Erika - MESIAR, Radko. A Note on Aggregation Functions in Classification Based on Ordinal Sums. In FSTA 2022. International Conference. Book of Abstracts of The Sixteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications : FSTA 2022, Liptovský Ján, Slovakia, January 30 – February 4, 2022. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2022. ISBN 978-80-7599-299-4, pp. 35-36 online. VEGA 1/0006/19, SGS No. SP2021/86, KEGA No. 025EU-4/2021.
  článok

  článok

 3. ŠPUREK, Miroslav. Intuitive Explanation of Linear Regression. In Intuitive Alternatives. - Windsor, Victoria : Edublogs, 2021, 22.04.2021, pp. [1-7] online.
  článok

  článok

 4. WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introductory Econometrics : A Modern Approach. 7th Edition. Boston : Cengage Learning, 2021. 826 s. ISBN 978-1-337-55886-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. NEŽINSKÝ, Eduard - STUDENÁ, Ivana. PIAAC Assesment: Slovakia within The OECD. In Prognostické práce. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 1338-3590, 2020, vol. 12, no. 1, pp. 40-51 online. International Assessment of the Key Adult Competencies.
  článok

  článok

 6. FECENKO, Jozef. Simulation of Random Processes by Acceptance-rejection Method. In Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra matematiky a aktuárstva. Aktuárska veda v teórii a v praxi 2020 : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác: Reviewed Collection of Resarch Papers. - Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2020. ISBN 978-80-88320-36-4, s. 25-32. VEGA 1/0647/19, VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 7. SEQUEIRA LOPEZ, Allan Jose. Teória hier a evolučne stabilná stratégia. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 26.
  článok

  článok

 8. TALEB, Nassim Nicholas. Statistical Consequences of Fat Tails : Real World Preasymptotics, Epistemology, and Applications : Papers and Commentary. [S.l.] : STEM Academic Press, 2020. 441 s. The Technical Incerto. ISBN 978-1-5445-0805-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. MALÁ, Ivana. Vybrané kapitoly z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016, dotisk 2020. 229 s. ISBN 978-80-245-2184-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. KOTLEBOVÁ, Eva - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana - MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Poistná štatistika. Recenzenti: Ľudovít Pinda, Silvia Megyesiová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. 205 s. [10,89 AH]. ISBN 978-80-225-4629-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.