Výsledky vyhľadávania

 1. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2017. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017. 661 s. ISBN 978-80-224-1629-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. UHLIAR, Miroslav. Aktuálna inovačná výkonnosť a vývoj patentovaní na Slovensku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 1096-1106 CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok


 3. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2016. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016. 671 s. ISBN 978-80-224-1541-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2015. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. 681 s. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0211228/statisticka-rocenka-2015_ebook.pdf> ISBN 978-80-224-1482-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Main science and technology indicators. Paris : OECD. 2x ročne. ISSN 0011-792X
  časopis

  časopis


 6. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2014. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. 669 s. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0198231/Statisticka_rocenka_Slovenskej_republiky_2014.zip> ISBN 978-80-224-1405-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2014 [elektronický zdroj]. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2014. CD-ROM. ISBN 978-80-224-1405-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2014

  elektronická kniha


 8. STEHLÍKOVÁ, Beáta et al. International business IV : selected readings from international statistics and management. Volume 1. Reviewers: Juraj Sipko, Soňa Supeková. 1st ed. Nitra : ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. 162 s. [8,67 AH]. ITMS NFP26140230012. ISBN 978-80-89731-17-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2013. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013. 677 s. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0180302/Statisticka_rocenka_Slovenskej_republiky_2013.zip> ISBN 978-80-224-1333-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2013 [elektronický zdroj]. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013. CD-ROM. ISBN 978-80-224-1333-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha