Výsledky vyhľadávania

 1. ŠPUREK, Miroslav. Intuitive Explanation of Linear Regression. In Intuitive Alternatives. - Windsor, Victoria : Edublogs, 2021, 22.04.2021, pp. [1-7] online. Dostupné na : <https://miroslav.edublogs.org/2021/04/22/intuitive-explanation-of-linear-regression/>
  článok

  článok

 2. PÁLEŠ, Michal et al. Aktuárstvo. Recenzovali: Hana Drake, Jana Mihalechová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2021. [336 s.] [17,3 AH]. VEGA 1/0647/19, VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0487/21. ISBN 978-80-89962-76-1.
 3. GINEVIČIUS, Romualdas et al. Quantifying the Economic Development Dynamics of a Country Based on the Lorenz Curve. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2021. ISSN 1212-3609, 2021, roč. 24, č. 1, s. 55-65.
  článok

  článok

 4. Statistika : Statistics and Economy Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Český statistický úřad. 4x ročne. ISSN 1804-8765. Dostupné na : https://www.czso.cz/csu/czso/1-statistika
  časopis

  časopis

 5. KÚŠIKOVÁ, Monika. Produkty na podporu zvyšovania štatistickej gramotnosti. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. ISSN 1339-6854, 2021, roč. 31, č. 2, s. 23-26.
  článok

  článok

 6. Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1339-6854. Dostupné na : https://ssad.statistics.sk/SSaD/
  časopis

  časopis

 7. Slovenský bankový sektor za svojimi klientmi stojí. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 2, s. 46-47.
  článok

  článok

 8. BORLAND, Jeff. Microeconomics : Case Studies and Applications. 4th Edition. South Melbourne : Cengage Learning, 2021. 337 s. ISBN 9780170439268. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. LUKÁČ, Jozef - STAŠKOVÁ, Slavomíra - MEHEŠ, Marek. Differences in the Values of Financial Indicators Depending on the Reporting System. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2021, vol. 10, no. 2, pp. 916-921 online. I-21-113-00.
  článok

  článok

 10. BÉREŠOVÁ, Juliana - CIBUĽA, Milan. Analýza hlavných komponentov ako metóda viacrozmernej štatistickej analýzy. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4806-9, s. 14-22. I-21-112-00.
  článok

  článok