Výsledky vyhľadávania

 1. VOJTKOVÁ, Mária. Štatistické metódy v sociálno-ekonomickom výskume - teória a aplikácie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. ISSN 1210-1095, 2018, roč. 28, č. 1, s. 55-56.
  článok

  článok


 2. Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1210-1095. Dostupné na : http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/ssad/new/!ut/p/b1/jZHLlqIwEIafpR-AJmkwwDIIBjSAXEU2HEAUtBEakdvTj9PTm1mMTq1S53zfqUr9bMSGbHRN-vKUdGV9TT5_9xGKA7oVZRliAFxDAnrg8p4lCh-ayT-A_QNYEqzxAgVApGQBdKz5jmRzHMDc__ngH4XBt49t23ZpEAASfKyAzkECTN8HwEM__hPgr_kW8hYAiwEGLt1AonM__hPgmS8hdseG5_0gKLUxqDjY8txmLoVJb7JhzKzs-KGq9qe6y7Rxs97eYN1cT1st_eKFrsszRQHKvaaIjLrW5srXhSH9yYvLxM-LukydS3qv04N8suBn7RiEhKY1dM6axDLi-sn3pT1qU2Zj5toAucSBsaGWjUm_hre3F_-S0Ktcdmz06vR_gGfRfwPPsn2VjqnVVc7uH5jwz2VXiPXYEPCxe54afb7Mznm2B8NzgatYI6Q-8Fpqm55Kbg01qD8Celi7PjRuHp4f_eRJmnFYOb6stHLinB7HW7NRmVbvQ1a9g3fA8RwCCIqi-HhCXkBscM7QqNT6oBrp2AjVKOknuFIOnIaWU5iQi7ORzXzYMP2uKPlbMUmQYRbL3Oy1vsqxqoZmDok1-h1Rl9wmGucaj4WNBn2KGMc-7ovmepgpXYy31MU4Sad9L2LTW7UgtDosxgGUv-IU47psKJd0CVzmbeG1XeTeu8JCByR4S7dhui2OkmvGOXfBpftLYfAxOh6KOXH1qqLrThcMf5AASba8AYphPmftncFBF3PR7Y1tKv9RPUWOelTCGf8CK4E9KA!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBME82VDUwQThWQTBTTEsxRzk2/
  časopis

  časopis


 3. FIELD, Andy. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. 5th edition. London : SAGE, 2018. 1070 s. ISBN 978-1-5264-1952-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. STOJAROVÁ, Šárka - FIŠEROVÁ, Radka. Významnost faktorů kvality pro návštěvníky v lázeňské destinaci. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, listopad 2017, roč. 8, č. 2, s. 25-35.
  článok

  článok


 5. CHALUPA, Petr - VESELOVSKÝ, Ján. Kuba včera, dnes a zítra. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, červenec 2017, roč. 8, č. 1, s. 103-118.
  článok

  článok


 6. LABUDOVÁ, Viera. [Interpretácia štatistiky a dát]. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 2, s. 78-79. Recenzia na: Interpretácia štatistiky a dát / Milan Terek ; recenzenti: Gejza Wimmer, Viera Labudová. 4. dopl. vyd. - Košice : Equilibria, 2016. - ISBN 978-80-8143-177-7.
  článok

  článok


 7. JOKSIMOVIĆ, D. et al. Some aspects of the application of Benford’s law in the analysis of the data set anomalies. In Knowledge discovery in cyberspace : statistical analysis and predictive modeling [elektronický zdroj]. - New York : Nova Science Publishers, 2017. ISBN 978-1-53610-570-4, pp. 85-120 online [2,50 AH].
  článok

  článok


 8. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Vývoj marketingových inovácií v podmienkach SR. In Moderné marketingové prístupy a možnosti merania ich marketingovej výkonnosti 2017 : zborník abstraktov vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4398-9, s. 31-33 CD-ROM. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok


 9. ŠOLTÉS, Erik. Editoriál. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 3, s. 3-6.
  článok

  článok


 10. ČIEFOVÁ, Michaela - RANETA, Leonid. Demografické trendy na Slovensku a v Rakúsku. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 77-86 online.
  článok

  článok