Výsledky vyhľadávania

 1. NAGLE, Thomas T. - HOGAN, John E. - ZALE, Joseph. The strategy and tactics of pricing : a guide to growing more profitably. 5th ed. Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2016. 334 s. ISBN 978-1-292-02323-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. SMITH, Tim J. Pricing strategy : setting price levels, managing price discounts & establishing price structures. internat. ed. Mason : South-Western Cengage Learning, 2012. xxii, 318 s. ISBN 978-1-111-57129-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Špecifiká tvorby cien pri zohľadnení geografických podmienok trhu. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 498-502.
  článok

  článok


 4. HANSENOVÁ, Heda - VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Exportná cena v podmienkach stratégie modrého oceánu (BOS). In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2011 : nové fenomény v globalizujúcom sa svetovom hospodárstve a ich vplyv na slovenskú a českú ekonomiku. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2011. ISBN 978-80-225-3195-5, s. 117-123.
  článok

  článok


 5. ŽĎÁREK, Václav. Empirická analýza průběhu cenové konvergence ČR a nových členských zemí EU k eurozóně. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2011. ISSN 0032-3233, 2011, roč. 59, č. 4, s. 454-474.
  článok

  článok


 6. HUSÁR, Jaroslav - ZEMANOVÁ, Viera. Problém deflácie HDP a makroekonomických veličín. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2007. ISSN 1210-1095, 2007, roč. 17, č. 1-2, s. 6-13.
  článok

  článok


 7. HUSÁR, Jaroslav - ZEMANOVÁ, Viera. Deflation of the complete system of macroeconomic variables. In Micro and macro models in economics : the 2nd international workshop. - Bratislava : Comenius University Faculty of Social and Economic Sciences, cop. 2006. Názov z hlavnej stránky.
  článok

  článok


 8. SIMON, Hermann - JACQUET, Florent - BRAULT, Franck. La stratégie prix : le pricing: nouveau levier pour augmenter votre rentabilité. 2e éd. Paris : DUNOD, 2005. 387 s. ISBN 2-10-049444-9. [Počet ex. : 26, z toho voľných 25, prezenčne 1]

 9. KOPŘIVA, Juraj. Maloobchodné ceny pohonných látok v SR za rok 2001. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. Člen svetovej skupiny ekonomickej a finančnej tlače Dow Jones - Handelsblatt. - Bratislava : Ecopress, 2002. ISSN 1335-4701, 23. januára 2002, roč. 10, č. 16, s. 19.
  článok

  článok


 10. GOGOVÁ, Katarína. SR je jedným z najvýznamnejších prepravcov zemného plynu na svete. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 2000. ISSN 1335-4701, 22. júna 2000, roč. 8, č. 119, s. 6.
  článok

  článok