Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1398  
Vaša otázka: Heslá = "štruktúra organizačná"
 1. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Manažment. Recenzenti: Ľuboslav Szabo, Ján Papula. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 552 s. [33,89 AH]. ISBN 978-80-7676-263-3. [Počet ex. : 25, z toho voľných 19, prezenčne 3]
 2. SKORKOVÁ, Zuzana. Nové trendy v organizovaní - sieťová a virtuálna organizačná štruktúra a ich porovnanie. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-109-1, s. 20-26 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 3. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2020. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. 95 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2021. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. 91 s. Súborné publikácie. Dostupné na : <www.statistics.sk> [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. KURUCZ, Milan. Medzinárodné organizácie. Recenzovali: Ľudmila Lipková, František Škvrnda. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2021. [167 s.] [8 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-54-6. [Počet ex. : 20, z toho voľných 7, prezenčne 13]
 6. Sprievodca štúdiom na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2021/2022. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 136 s. ISBN 978-80-225-4839-7.
  Sprievodca štúdiom na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave

  kniha

 7. Sprievodca štúdiom na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2021/2022. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 102 s. ISBN 978-80-225-4840-3.
  Sprievodca štúdiom na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

  kniha

 8. Sprievodca štúdiom na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2021/2022. Zostavili: Rudolf Kucharčík, Tetyana Zubro, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 99 s. [5,98 AH]. ISBN 978-80-225-4841-0.
 9. Sprievodca štúdiom na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2021/2022. Zostavili: Eva Stradiotová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 117 s. ISBN 978-80-225-4842-7.
  Sprievodca štúdiom na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave

  kniha

 10. Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : akademický rok 2021/2022. Zostavili: Jozefína Hvastová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 149 s. ISBN 978-80-225-4843-4.
  Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

  kniha