Výsledky vyhľadávania

 1. Sprievodca štúdiom na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : akademický rok 2018/2019. Zostavili: Pavol Andrejovský, Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 137 s. [6,85 AH]. ISBN 978-80-225-4524-2.

 2. Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za rok 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 94 s. Regionálne štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Ekonomická univerzita v Bratislave. Výročná správa o činnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave za rok 2017. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2018. [150+44 s.]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. TINÁKOVÁ, Eva. Organizačný poriadok. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 1, s. 101-110.
  článok

  článok


 5. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Security of the Business Organizations As a Result of the Economic Crisis. - Registrovaný: Scopus. In Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický zdroj]. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2018. ISSN 2345-0282, 2018, vol. 5, no. 3, pp. 659-671 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 6. TUREDI, Hasan - CELAYIR, Duygu. Role of Effective Internal Control Structure in Achievement of Targeted Success in Businesses. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 1, pp. 1-18.
  článok

  článok


 7. ORESKÝ, Milan. How New Technologies in Manufacturing Affect Rivalry, Industry Structure and Marketing Strategy. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113, p. 298-307 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. REMEŇOVÁ, Katarína - SKORKOVÁ, Zuzana - JANKELOVÁ, Nadežda. Span of Control in Teamwork and Organization Structure. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Montenegrin Journal of Economics [elektronický zdroj]. - Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-6698, 2018, vol. 14, no. 2, pp. 145-155. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 9. Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2017/2018. Zostavili: Erika Neubauerová, Miriam Kotesová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 152 s. [8,5 AH]. ISBN 978-80-225-4406-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 10. Sprievodca štúdiom na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2017/2018. Zostavili: Zuzana Kubaščíková, Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 161 s. [8,05 AH]. ISBN 978-80-225-4408-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]