Výsledky vyhľadávania

 1. Sociológ: Slovenské univerzity majú zlý imidž. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 7. septembra 2017, roč. 27, č. 36, s. 15-17.
  článok

  článok


 2. NESTORENKO, Tetyana - DUBROVINA, Nadiya - PÉLIOVÁ, Jana. Local economic impact of domestic and international students: case of University of economics in Bratislava. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2016. International scientific conference. European financial systems 2016 : proceedings of the 13th international scientific conference : June 27-28, 2016, Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk university, 2016. ISBN 978-80-210-8308-0, pp. 496-501. Visegrad fund 51501858.
  článok

  článok


 3. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna - PŘÍVARA, Andrej. Foreign students and their impact on the economies of EU countries. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 24 - 30 august, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-74-2, p. 869-876. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok


 4. Recruiting immigrant workers: the Netherlands 2016. Paris : OECD, 2016. 231 s. Recruiting immigrant workers. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/recruiting-immigrant-workers-the-netherlands-2016_9789264259249-en> ISBN 978-92-64-25923-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Recruiting immigrant workers: Europe 2016. Paris : OECD, 2016. 286 s. Recruiting immigrant workers. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/recruiting-immigrant-workers-europe-2016_9789264257290-en> ISBN 978-92-64-25728-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. KEJHOVÁ, Hana. Cizinci vzdělávající se na českých školách. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2016. ISSN 0026-8720, 2016, roč. 51, č. 4, s. 6-7.
  článok

  článok


 7. KVAPIL, Roman. Slovenčina pre ekonómov I : odborný slovenský jazyk pre zahraničných študentov. Recenzenti: Katarína Strelková, Lenka Tvrdá. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 101 s. [6,63 AH]. ISBN 978-80-225-4286-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 3]

 8. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna - PŘÍVARA, Andrej. Migration policy of Slovak Republic: issues and challenges. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal. - Kiev : National Academy of Management, 2015. ISSN 1993-6788, 2015, no. 10, pp. 324-331. VEGA 1/0210/13.
  článok

  článok


 9. BLŠTÁKOVÁ, Jana. Je univerzita partnerom pre HR biznis? In HR live. - Bratislava : Baarco & Tish, 2014. ISSN 1339-7419, 2014, roč. 1, č. 2, s. [1-4].
  článok

  článok


 10. European Commission. ECTS and diploma supplement label holders 2011 & 2012 : internationalisation in Europe's universities. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014. 55 s. ISBN 978-92-79-27155-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]