Výsledky vyhľadávania

 1. KVAPIL, Roman - ULIČNÁ, Martina. Slovenčina pre ekonómov II : odborný slovenský jazyk pre zahraničných študentov. Recenzenti: Katarína Strelková, Mária Spišiaková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [120 s. 5,54 AH]. ISBN 978-80-225-4487-0.

 2. Sociológ: Slovenské univerzity majú zlý imidž. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 7. septembra 2017, roč. 27, č. 36, s. 15-17.
  článok

  článok


 3. REHÁK, Štefan - ALEXY, Martin - KÁČER, Marek. Determinants to Study Abroad: Case of Slovakia. In Winter Seminar of Regional Science. 7th Winter Seminar of Regional Science : Proceedings : 15th -18th March 2017, High Tatras, Slovakia [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4472-6, pp. [1-8] CD-ROM. APVV-14-0512.
  článok

  článok


 4. NESTORENKO, Tetyana - DUBROVINA, Nadiya - PÉLIOVÁ, Jana. Local economic impact of domestic and international students: case of University of economics in Bratislava. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2016. International scientific conference. European financial systems 2016 : proceedings of the 13th international scientific conference : June 27-28, 2016, Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk university, 2016. ISBN 978-80-210-8308-0, pp. 496-501. Visegrad fund 51501858.
  článok

  článok


 5. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna - PŘÍVARA, Andrej. Foreign students and their impact on the economies of EU countries. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 24 - 30 august, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-74-2, p. 869-876. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok


 6. KEJHOVÁ, Hana. Cizinci vzdělávající se na českých školách. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2016. ISSN 0026-8720, 2016, roč. 51, č. 4, s. 6-7.
  článok

  článok


 7. Recruiting immigrant workers: the Netherlands 2016. Paris : OECD, 2016. 231 s. Recruiting immigrant workers. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/recruiting-immigrant-workers-the-netherlands-2016_9789264259249-en> ISBN 978-92-64-25923-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Recruiting immigrant workers: Europe 2016. Paris : OECD, 2016. 286 s. Recruiting immigrant workers. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/recruiting-immigrant-workers-europe-2016_9789264257290-en> ISBN 978-92-64-25728-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. KVAPIL, Roman. Slovenčina pre ekonómov I : odborný slovenský jazyk pre zahraničných študentov. Recenzenti: Katarína Strelková, Lenka Tvrdá. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 101 s. [6,63 AH]. ISBN 978-80-225-4286-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 10. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna - PŘÍVARA, Andrej. Migration policy of Slovak Republic: issues and challenges. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal. - Kiev : National Academy of Management, 2015. ISSN 1993-6788, 2015, no. 10, pp. 324-331. VEGA 1/0210/13.
  článok

  článok