Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 49  
Vaša otázka: Heslá = "ťažba nerastov"
 1. ŠAGÁTOVÁ, Slavka. Sustainability of Material Flows Under the Conditions of Slovakia. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production III. : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2022. ISBN 978-80-280-0180-3, pp. 93-98. VEGA 1/0708/20 (50%), VEGA 1/0582/22 (50%).
  článok

  článok

 2. CHUGURYAN, Simona - ČIČKOVÁ, Zuzana. Predčasné parlamentné voľby v Grónsku ako dôsledok klimatických zmien v arktickom regióne. In Medzinárodné vzťahy 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2021: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác z 22. medzinárodnej vedeckej konferencie= Proceedings of Scientific Works from the 22th International Scientific Conference. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2021. ISBN 978-80-225-4904-2. ISSN 2585-9412, s. 319-326 online. VEGA 1/0427/20.
  článok

  článok

 3. POCKLAN, Marek. Naličije zapasov uranovoj rudy v Uzbekistane. In Aziatskij mir v novych realijach transgraničja. konferencija. Aziatskij mir v novych realijach transgraničja : sbornik naučnych statej. - Moskva : FGBOU VPO "REU im. G. V. Plechanova", 2021. ISBN 978-5-7307-1822-7, c. 130-139 online.
  článok

  článok

 4. DZIURA, Boris. Vzácne zeminy, perspektívy rozvoja ťažby a ich ekonomického využitia. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 103-109 online.
  článok

  článok

 5. DEMKO, Juraj - ROZKOŠOVÁ, Anna. Posúdenie vplyvu ťažobného priemyslu na životné prostredie. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 164-171 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. Ťažia aj pre nás. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 3. augusta 2016, roč. 24, č. 16-17, s. 69-71.
  článok

  článok

 7. VRÁBLÍKOVÁ, Jaroslava - WILDOVÁ, Eliška - VRÁBLÍK, Petr. Proces rekultivace a revitalizace jako nástroj udržitelného rozvoje v antropogenně zatížené krajině severních Čech. In Studia Oecologica. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2016. ISSN 1802-212X, 2016, roč. 10, č. 1, s. 42-49.
  článok

  článok

 8. SILNÁ, Zuzana - KITTOVÁ, Zuzana. International trade in conflict minerals: solutions for the EU regulatory framework. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 28, pp. 620-629.
  článok

  článok

 9. SZIKOROVÁ, Nóra. Čínsky záujem o kritické nerastné suroviny v Afrike. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2013 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 6. december 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3802-2, s. 683-688 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. SZIKOROVÁ, Nóra. Kritické nerastné suroviny v Afrike. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013 : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ekonomická univerzita v Bratislave, 31. máj 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3659-2, s. 487-490, CD-ROM.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.