Výsledky vyhľadávania

 1. DZIURA, Boris. Vzácne zeminy, perspektívy rozvoja ťažby a ich ekonomického využitia. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 103-109 online.
  článok

  článok

 2. DEMKO, Juraj - ROZKOŠOVÁ, Anna. Posúdenie vplyvu ťažobného priemyslu na životné prostredie. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. ISBN 978-617-589-144-5, s. 164-171 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. Ťažia aj pre nás. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 3. augusta 2016, roč. 24, č. 16-17, s. 69-71.
  článok

  článok

 4. SILNÁ, Zuzana - KITTOVÁ, Zuzana. International trade in conflict minerals: solutions for the EU regulatory framework. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 28, pp. 620-629.
  článok

  článok

 5. SZIKOROVÁ, Nóra. Kritické nerastné suroviny v Afrike. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013 : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ekonomická univerzita v Bratislave, 31. máj 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3659-2, s. 487-490, CD-ROM.
  článok

  článok

 6. SZIKOROVÁ, Nóra. Čínsky záujem o kritické nerastné suroviny v Afrike. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2013 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 6. december 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3802-2, s. 683-688 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. DEBNÁR, Milan. Amerika objavila Ameriku. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2012. ISSN 1335-0684, 22. novembra 2012, roč. 22, č. 46, s. 36-37.
  článok

  článok

 8. DOROCHOV, Denis. Následky vstupu Ruskej federácie do WTO na odvetvie ťažby a spracovania medi. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2012 : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 30. máj 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3271-6, s. 94-103.
  článok

  článok

 9. SZIKOROVÁ, Nóra. Čínske investície v afrických štátoch bohatých na zemný plyn, uhlie, urán a fosfáty. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2012. ISSN 1336-1562, 2012, roč. 10, č. 3, s. 31-40. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0164236/MV2012-3.pdf>
  článok

  článok

 10. OECD due diligence guidance for responsible supply chains of minerals from conflict-affected and high-risk areas. Paris : OECD Publishing, 2011. 60 s. ISBN 978-92-64-11118-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]