Výsledky vyhľadávania

 1. OLEXOVÁ, Cecília. Tradičný životopis alebo profil na LinkedIne? In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 2-3, s. 92-98.
  článok

  článok


 2. KADEŘÁBKOVÁ, Božena. Odkaz Kennetha J. Arrowa. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 3, s. 399-402.
  článok

  článok


 3. LJUDVIGOVÁ, Ivana. Editoriál. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 12, č. 7, s. 1 online.
  článok

  článok


 4. JANKŮ, Šárka. Náš Tomáš Baťa. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 2, s. 56-59.
  článok

  článok


 5. SIRŮČEK, Pavel. Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení – A. Toffler. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 4, s. 77-86.
  článok

  článok


 6. BOSÁK, Martin. Americko-slovenský bankár zo Šariša Michal Bosák. In Pútnik svätého Vojtecha : Katolický kalendár. - Spolok svätého Vojtecha, 2017. ISSN 978-80-8161-284-8, 2017, roč. 146, s. 79-80.
  článok

  článok


 7. BOSÁK, Martin. Cultural heritage of Michael Bosak – American-Slovak banker. In ETIKUM 2017. Scientific conference with international participation. ETIKUM 2017 : proceedings/zbornik radova : [11th] scientific conference with international participation/naučna konferencija sa međunarodnim učešćem : Novi Sad, Serbia, 6-8 december 2017. - Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, Department of Production Engineering, 2017. ISBN 978-86-6022-00-68, pp. 213-216 online.
  článok

  článok


 8. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. CV, jeho druhy a využitie. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-564X, 25.7.2016, [s. 1-2], [2,15 NS] online.
  článok

  článok


 9. ZAGORŠEK, Branislav. KickResume - životopisy online. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 96-97. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 10. SIRŮČEK, Pavel. Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení – M. I. Tugan - Baranovskij. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0572-3043, 2016, roč. 24, č. 1, s. 82-90.
  článok

  článok