Výsledky vyhľadávania

 1. FINLAN, Alastair. The collapse of Yugoslavia 1991-1999. Oxford : Osprey Publishing, 2004, 2013 impress. 9th. 95 s. Essential histories, 63. ISBN 978-1-84176-805-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. ZÁREMBOVÁ, Andrea. Convergence across European regions. In EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3265-5, s. 689-696.
  článok

  článok

 3. VOJTKOVÁ, Mária. Vplyv zadlženia vládneho sektora na saldo platobnej bilancie v krajinách eurozóny. In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize : sborník z 5. mezinárodní vědecké konference, Praha, 1.-2. června 2011. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0, s. [1-10].
  článok

  článok

 4. SIRŮČEK, Pavel. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii 1999. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2009. ISSN 0572-3043, 2009, roč. 17, č. 5, s. 89-95.
  článok

  článok

 5. IRIQAT, Raed. Analysis of GDP in the Palestinian authority areas for the years 1999-2006. In Vedecké listy : Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Katedry manažmentu. - Bratislava : Vydavateľstvo STU. ISSN 1336-815X, 06, roč. 3, č. 2, (2007.
  článok

  článok

 6. RUBLÍKOVÁ, Eva. Statistical analysis of chosen macroeconomic variables. In Increasing competitiveness or regional, national and international markets : proceedings of the international academic conference on the occasion of the 30th anniversary of the founding of Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1457-5, s. 310-315.
  článok

  článok

 7. IRIQAT, Raed. The effect of political situation in Palestine (AL-Aqsa Intifada) on "hotels activities" for the period (1996-06). In Vliv cestovního ruchu na místní rozvoj : sborník příspěvků z konference, Tábor 19. - 20. 4. 2007. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. ISBN 978-80-7040-969-5, s. 234-249.
  článok

  článok

 8. NOVOTNÝ, Oskar. Verejné výdavky na kultúru : komparatívna štúdia o globálnych a teritoriálnych parametroch a trendoch v SR a v členských krajinách Rady Európy. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2006. 160 s. ISBN 80-7121-262-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. Zákon č. 294/1999 Z.z. z 2. novembra 1999 o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení zákona č. 451/2004 Z.z. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. ISSN 1335-9568, 2006, roč. 13, č. 5, s. 239-240.
  článok

  článok

 10. BURIANOVÁ, Jaroslava. Rýchlosť približovania k vyspelejším. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2006. ISSN 1335-7883, 2006, roč. 61, č. 10, s. 16-17.
  článok

  článok