Výsledky vyhľadávania

 1. BRNOVÁ, Miroslava et al. Zákon č. 595/2003 o dani z príjmov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1335-1583, 2010, č. 7-8, s. 3-408.
  článok

  článok

 2. Úplné znenie zákona o dani z príjmov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-0897, 2010, č. 8, s. 9-128.
  článok

  článok

 3. KOVÁČOVÁ, Jana. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme po poslednej novele. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1335-1583, 2009, č. 8, s. 197-216.
  článok

  článok

 4. Zákon o dani z príjmov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2009. ISSN 1335-0897, 2009, č. 8, s. 35-136.
  článok

  článok

 5. Zákon č. 586/2003 Z.z. zo 4. decembra 2003 o advokácii ... In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 15-16, s. 409-431.
  článok

  článok

 6. Zákon z 22. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov ... In MMPF. Manažment, mzdy, právo a financie : časopis pre ekonómov, právnikov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2009. ISSN 1335-9568, 2009, roč. 16, č. 20, s. 8-56.
  článok

  článok