Výsledky vyhľadávania

 1. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1335-1583, 2010, č. 4, s. 5-38.
  článok

  článok

 2. KAFKOVÁ, Eva - HUDACKÁ, Daniela - BRIČOVÁ, Zuzana. The development of the replacement rate of average wages by pension in the Slovak Republic, Czech Republic, Finland and Portugal in the years 2004 - 2008. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XV. ročník mezinárodní odborné konference, 16. -17. dubna 2010. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1644-8, s. [1-6].
  článok

  článok

 3. MATLÁK, Ján. Zmeny v povinnosti zamestnávateľa zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2009. ISSN 1335-0897, 2009, č. 6-7, s. 271-275.
  článok

  článok

 4. Úplné znenie zákona o dani z pridanej hodnoty. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2009. ISSN 1335-0897, 2009, č. 4-5, s. 234-301.
  článok

  článok

 5. Zákon č. 104/2004 Z.z. o spotrebnej dani z vína ... In Poradca. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1335-1583, 2009, č. 11-12, s. 123-172.
  článok

  článok

 6. Zákon č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov ... In Poradca. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1335-1583, 2009, č. 11-12, s. 275-337.
  článok

  článok

 7. Zákon č. 107/2004 Z.z. o spotrebnej dani z piva ... In Poradca. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1335-1583, 2009, č. 11-12, s. 339-384.
  článok

  článok

 8. Zákon o službách zamestnanosti s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2008. ISSN 1335-1583, 2008, č. 13, s. 7-154.
  článok

  článok

 9. Zákon č. 434/2008 Z.z. z 24. októbra 2008, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení ... In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2008. ISSN 1335-9568, 2008, roč. 15, č. 21, s. 167-177.
  článok

  článok

 10. BYSTRIANSKA, Anna - ŠTELIAR, Imrich. Verejnosť vníma narkomanov kriticky. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2005. ISSN 1335-7883, 2005, roč. 60, č. 13, s. 12-13.
  článok

  článok