Výsledky vyhľadávania

 1. Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1335-1583, 2012, č. 9, s. 7-243.
  článok

  článok

 2. Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1335-1583, 2011, č. 13, s. 9-125.
  článok

  článok

 3. Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1335-1583, 2011, č. 10.
  článok

  článok