Výsledky vyhľadávania

 1. SIRŮČEK, Pavel. Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii 2007. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2011. ISSN 0572-3043, 2011, roč. 19, č. 1, s. 77-86.
  článok

  článok

 2. KOKLES, Mojmír - HAMRANOVÁ, Anna - ROMANOVÁ, Anita. Informatika I : zbierka úloh. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 179 s. [12,921 AH]. ISBN 978-80-225-3169-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 3. HRABOVSKÁ, Zuzana. Regionálny rozvoj v kontexte Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2010. ISSN 1335-7182, 2010, roč. 11, č. 1, s. 131-144.
  článok

  článok

 4. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 3, s. 77-79.
  článok

  článok

 5. African Central government debt 2010 : statistical yearbook. Paris : OECD, 2010. 134 s. ISBN 978-92-64-08443-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Zákon o zavedení meny euro s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2008. ISSN 1335-1583, 2009, č. 3, s. 7-74.
  článok

  článok

 7. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2008. ISSN 1335-1583, 2009, č. 2, s. 7-50.
  článok

  článok

 8. Zákon o reklame s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2008. ISSN 1335-1583, 2009, č. 3, s. 75-102.
  článok

  článok

 9. Zákon č. 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu ... In Poradca. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1335-1583, 2009, č. 11-12, s. 386-400.
  článok

  článok

 10. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Rozvoj vidieka na Slovensku - podmienky poskytovania finančnej podpory. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1337-0448, 2009, roč. 4, č. 7-8, s. 99-106.
  článok

  článok