Výsledky vyhľadávania

 1. New Social Housing : Position on IBA_Vienna 2022. Berlin : Jovis Verlag, 2020. 343 s. ISBN 978-3-86859-626-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Taxing Wages 2018 : 2016-2017 : Special Feature: Differences in the Disposable Incomes of Households With and Without Children. Paris : OECD, 2018. 592 s. Dostupné na : <https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages-2018_tax_wages-2018-en#page1> ISBN 978-92-64-29715-9. ISSN 1995-3844. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Revenue Statistics in Africa 1990-2016 : Statistiques des recettes publiques en Afrique 1990-2016. Paris : OECD ; Pretoria : ATAF ; Addis Abeba : AUC, 2018. 313 s. Dostupné na : <https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-in-africa-2018_9789264305885-en-fr#page1> ISBN 978-92-64-30587-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries. Paris : OECD, 2018. 302 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/geographical-distribution-of-financial-flows-to-developing-countries-2018_fin_flows_dev-2018-en-fr> ISBN 978-92-64-28652-8. ISSN 2074-3157. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. ROMANOVÁ, Anita et al. Informatika I : zbierka úloh. Recenzenti: Mojmír Kokles, Rastislav Šupšák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 237 s. [21,02 AH]. ISBN 978-80-225-4573-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 6. Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2016. Bratislava : Štatistický úrad SR, 2017. online 75 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-575-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. RYBÁŘ, Marek et al. Po stopách politického zemětřesení : parlamentní volby na Slovensku v roce 2016. Recenzoval: Juraj Marušiak. 1. vydání. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) : Masarykova univerzita v Brně, 2017. 183 s. Politologická řada, Svazek č. 64. ISBN 978-80-7325-444-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Daň z pridanej hodnoty. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 10-11, s. 24-351.
  článok

  článok

 9. IVANÁKOVÁ, Daniela. Daňový poriadok s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 13, s. 5-214.
  článok

  článok

 10. Munkaerőpiaci tükör 2016. Budapest : MTA Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-Tudományi Intézet, 2017. 299 s. ISSN 1586-460X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]