Výsledky vyhľadávania

 1. DOLEŽELOVÁ, Petra. Vplyv unilaterálnych preferencií na vývoznú štruktúru najmenej rozvinutých krajín. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 1, s. 57-70.
  článok

  článok

 2. FRANCKY, Jean - NGONO, Landry. Regulation Bancaire Et Prise De Risque Des Banques De La Cemac. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 1, pp. 122-137.
  článok

  článok

 3. SEPPO, Patrick Emmanuel Martin. Economic Growth of CEMAC: Does Institutional quality Matter? In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 7, pp. 216-236.
  článok

  článok

 4. MUKARATI, Julius - P. MONGALE, Itumeleng - MAKOMBE, Godswill. Land Redistribution and the South African Economy. In Agricultural Economics. - Praha 2 : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 1, s. 46-54.
  článok

  článok

 5. KUNYCHKA, Mykhaylo. Teoretyčni pogljady na rozvytok i realizaciju ekonomičnych polityk v Afryci. In Aktuaľni problemy deržavnogo upravlinnja : zbirnyk naukovych prac` Odes`kogo regionaľnogo instytutu deržavnogo upravlinnja. - Odesa : ORIDU NADU, 2020. ISSN 2663-7944, 81, no. 1, (2020.
  článok

  článok

 6. KUNYCHKA, Mykhaylo. Hospodársky rast, chudoba a nerovnosť: výzva pre Afriku. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 2, s. 27-36.
  článok

  článok

 7. ONWUATUEGWU, Ignatius Nnaemeka. A Research Review on the Global Refocusing on African Development : Challenges and Opportunities in 21st Century. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 20, pp. 129-141.
  článok

  článok

 8. OUKO, Kevin Okoth et al. Effects of Covid-19 Pandemic on Food Security and Household Livelihoods in Kenya. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020. ISSN 1336-9261, 2020, vol. 23, no. 2, pp. 72-80.
  článok

  článok

 9. KOUAKOU, Paul-Alfred Kouakou. Effect of Agricultural and Non-agricultural Exports on Economic Growth in Ivory Coast. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020. ISSN 1336-9261, 2020, vol. 23, no. 2, pp. 45-53.
  článok

  článok

 10. CHRVALOVÁ, Lujza. Analýza zbrojárskeho priemyslu a obchodu s konvenčnými zbraňami vo vybraných krajinách Afriky. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 3, s. 241-262 online.
  článok

  článok