Výsledky vyhľadávania

 1. HLAVOVÁ, Natália. Energy security in Africa. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 2, s. 126-136.
  článok

  článok


 2. HLAVOVÁ, Natália. The Impact of mineral resources on development in Sub-Saharan Africa. - Registrovaný: Scopus. In Journal of environmental management and tourism. - Romania : Asers Publishing, 2017. ISSN 2068-7729, 2017, vol 8, no. 1, pp. 67-77. I-16-105-00.
  článok

  článok


 3. HLAVOVÁ, Natália. Postavenie ekonomík subsaharskej Afriky na trhu s vybranými nerastnými surovinami. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 161-167 online.
  článok

  článok


 4. AGBOOLA, Mary Oluwatoyin. Impact of food availability on child mortality: a cross country comparative analysis. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 6, s. 283-297.
  článok

  článok


 5. TAZORČÁKOVÁ, Tímea. Prístup mimovládnych organizácií a jednotlivov k africkému systému ľudských práv. In STUDIA IURIDICA Cassoviensia [elektronický zdroj]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. ISSN 1339-3995, 2017, roč. 5, č. 2, s. 13-24.
  článok

  článok


 6. EZINANDO, Emenike Edwin Ekenechukwu - JEROH, Edirin. Budget deficit and fiscal administration in selected Sub-Saharan African Countries. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2017. ISSN 1802-8527, 2017, roč. 11, č. 29, s. 21-33.
  článok

  článok


 7. Annual report 2016 : on EIB activity in Africa, the Caribbean and the Pacific and the overseas countries and territories. Luxembourg : European Investment Bank, 2017. 84 s. ISBN 978-92-861-3226-1. ISSN 1725-924X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Issue : african futures: horizon 2025. Report No 37 - september 2017. Paris : EU Institute for Security Studies, 2017. 80 s. ISBN 978-92-9198-630-9. ISSN 1830-9747. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. LEGIERSKÁ, Yvona - TURKOVÁ, Ivana. Mezinárodní obchod se surovými diamanty. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 4, s. 1-9.
  článok

  článok


 10. HLAVOVÁ, Natália. Chinese - african relations in the energy sector. - Registrovaný: Scopus. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute, 2017. ISSN 0273-1371, 2017, vol. 39, no. 11-12, pp. 7-16.
  článok

  článok