Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 844  
Vaša otázka: Heslá = "Afrika"
 1. HUTOVÁ, Kristýna - SVOZIL, Martin. Spolupráce Evropy a severní Afriky v energetice : výzvy a příležitosti partnerství. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2022. ISSN 1802-4599, 2022, roč. 16, č. 1, s. 52-53.
  článok

  článok

 2. TVRDÝ, Aleš. Najkrajšie pláže sveta. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1339-2433, 2022, roč. 14, č. 2, s. 74-80.
  článok

  článok

 3. MALIT, Jack Odhiambo - MATHENGE, Mary Wairimu Kiiru - MULUVI, Augustus. Influence of Postharvest Losses on Household Welfare Among Aquafarmers in Kenya. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2022. ISSN 1336-9261, 2022, vol. 25, no. 1, pp. 87-93.
  článok

  článok

 4. ANANG, Benjamin Tetteh. Two-Stage DEA Estimation of Technical Efficiency: Comparison of Different Estimators. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2022. ISSN 1336-9261, 2022, vol. 25, no. 1, pp. 65-72.
  článok

  článok

 5. ZAGORŠEKOVÁ, Natália. Štátne prevraty v Afrike. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 360-366 online.
  článok

  článok

 6. PERNICKÝ, Jakub. Niektoré aspekty obchodu s otrokmi z Afriky (v období od 15. do 19. storočia). In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 276-281 online.
  článok

  článok

 7. CHAOUACHI, Maroua - CHAOUACHI, Slim. Financial Developmentand Poverty Reductionin Crisis Periods: Panel Data Evidence From Six Countries of ECOWAS. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1804-8765, 2021, vol. 101, no. 2, pp. 187-202 online.
  článok

  článok

 8. KUNYCHKA, Mykhaylo. Vnútroodvetvový obchod a ekonomický rozvoj: Príklad rozvojových krajín Afriky. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3502, 2021, roč. 16, č. 2, s. 5-15 online.
  článok

  článok

 9. TOMAN, Pavel - HUBIČKA, Filip. V Jižní Africe musíme počkat na rozvoj trhu. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 5, s. 24-26.
  článok

  článok

 10. DOLEŽALOVÁ, Hana. Fair trade : výzva pro všechny. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2021. 172 s. Expert. ISBN 978-80-271-1220-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]