Výsledky vyhľadávania

 1. KALABIS, Zbyněk. Nejdůležitejší okamžiky z historie centrální banky Ázerbájdžánské republiky. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 9, s. 48-49.
  článok

  článok


 2. Inventory of Energy Subsidies in the EU’s Eastern Partnership Countries. Paris : OECD, 2018. 288 s. Green Finance and Investment. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/inventory-of-energy-subsidies-in-the-eu-s-eastern-partnership-countries_9789264284319-en> ISBN 978-92-64-28430-2.
  kniha

  kniha


 3. DOKBAT 2017. Annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers. DOKBAT 2017 : conference proceedings : 13th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : 26.4.2017, [Zlín, Czech Republic] [elektronický zdroj]. 1st ed. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2017. online [342 s.]. IGA SVK/FaME/2017/002. ISBN 978-80-7454-654-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. FIFIKOVÁ, Dominika. Soft power Ruskej federácie. Jazyková politika Ruskej federácie a jej uplatnenie v Azerbajdžane. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 69-73 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. PRESSBURG, Adrian Peter. Malá vojna, ktorá mohla otriasť svetom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 14. apríla 2016, roč. 26, č. 15, s. 36-37.
  článok

  článok


 6. Environmental lending in EU Eastern partnership countries. Paris : OECD, 2016. 98 s. Green finance and investment. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/environmental-lending-in-eu-eastern-partnership-countries_9789264252189-en> ISBN 978-92-64-25217-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. KUSÁ, Mária. Baku/Paris. Preklad: Zuzana Močková Lorková. In Eastern partnership literary review : autors, books & literary life. - Bratislava : Porta Danubiana, 2015. ISSN 1339-7583, 2015, vol. 2, no. 2, pp. 45-47.
  článok

  článok


 8. SOULEIMANOV, Emil - KRAUS, Josef. Zahraniční politika Ázerbajdžánu v letech 1991-2004. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-0715, 2014, roč. 9, č. 1, s. 36-61. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok


 9. KLÍMOVÁ, Monika. Principy halal turismu v příjezdovém cestovním ruchu České republiky se zaměřením na rusky mluvící klienty. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2013. ISSN 1804-252X, červen 2013, roč. 4, č. 1, s. 43-52. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok


 10. Succeeding with trade reforms : the role of aid for trade. Paris : OECD, 2013. 135 s. The development dimension. ISBN 978-92-64-20119-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]