Výsledky vyhľadávania

 1. POLJIĆ, Momčilo - TEŠIĆ, Dejan - KOŠITIĆ, Neda. Participation of Digital Promotion in the Promotional Mix of Small Enterprises. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2018. ISSN 2334-6191, 2018, vol. 23, no. 4, s. 32-39.
  článok

  článok

 2. ČAVALIĆ, Admir. The Curious Case of (De)Centralization in Bosnia and Herzegovina. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 96-113.
  článok

  článok

 3. PETRESKI, Marjan. Has CEFTA Increased Members' Mutual Trade? Evidence with an Enlarged Set of Plausibly Exogenous Instruments. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 3, s. 293-316.
  článok

  článok

 4. KRAUS, Josef. Iránská politika a angažmá v Bosně a Hercegovině. In Středoevropské politické studie : recenzovaný on-line časopis. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2018. ISSN 1212-7817, 2018, roč. 20, č. 2, s. 222-232.
  článok

  článok

 5. CHERKASOVA, Victoria - RASADI, Daryush. Earnings Quality and Investment Efficiency: Evidence from Eastern Europe. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2017. ISSN 1213-2446, 2017, roč. 17, č. 4, s. 441-468.
  článok

  článok

 6. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 464 s. Varia. ISBN 978-80-7308-648-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. DRÁB, Ján. Vplyv finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiky západného Balkánu : dizertačná práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2016. 145 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. HONAIZER SVOBODOVÁ, Valéria - PAVLÍKOVÁ, Ivana. Obchodné príležitosti Slovenskej republiky a Bosny a Hercegoviny. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2015 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4114-5, s. 110-116.
  článok

  článok

 9. Povaha změny : bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace. Miroslav Bárta, Martin Kovář, Otakar Foltýn (eds.). Praha : Vyšehrad, 2015. 317 s. ISBN 978-80-7429-641-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. PRESSBURG, Adrian Peter. Revolta zachvátila i Balkán. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 20. februára 2014, roč. 24, č. 7, s. 32-33.
  článok

  článok