Výsledky vyhľadávania

 1. Handbook for Incoming Guests : Erasmus+. Editors: Boris Mattoš, Simona Kosztanko, Miroslava Darnadiová. 1st Edition. Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2018. 19 s. ISBN 978-80-225-4517-4.
 2. REHÁK, Štefan. Location? Location! Apartment Prices in Bratislava. In Slovak Economic Association Meeting 2018 : Book of Abstracts, from SEA Conference, September 21–22, 2018, Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2018. ISBN 978-80-223-4562-0, p. 9.
  článok

  článok

 3. BELVONČÍKOVÁ, Eva. Kreatívne odvetvia: Prípadová štúdia vybraného odvetvia v Bratislave : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2017. 105 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 236 s. ISBN 978-80-8121-612-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. ZORKÓCIOVÁ, Otília - VANKOVÁ, Lucia. Spoločnosť Slovnaft, a. s. – líder ropného priemyslu na Slovensku. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 127-134.
  článok

  článok

 6. Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 225 s. ISBN 978-80-8121-534-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Vestník NBS. Bratislava : Národná banka Slovenska. Vychádza podľa potreby. ISSN 1335-3365
  časopis

  časopis

 8. Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2015. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. 214 s. ISBN 978-80-8121-455-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Výročná správa 2013 : Národná banka Slovenska. Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. 92 s. ISBN 978-80-8043-195-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. KALOVÁ, Petra. Využitie potenciálu priemyselných objektov a ich premena na spoločensko-kultúrne centrá na príklade Bratislavy. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2014. ISSN 0044-4863, 2014, roč. 48, č. 1, s. 45-47.
  článok

  článok