Výsledky vyhľadávania

 1. Handbook for Incoming Guests : Erasmus+. Editors: Boris Mattoš, Simona Kosztanko, Miroslava Darnadiová. 1st Edition. Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2018. 19 s. ISBN 978-80-225-4517-4.
 2. Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2018. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online 25 s. ISBN 978-80-8121-680-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. REHÁK, Štefan. Location? Location! Apartment Prices in Bratislava. In Slovak Economic Association Meeting 2018 : Book of Abstracts, from SEA Conference, September 21–22, 2018, Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2018. ISBN 978-80-223-4562-0, p. 9.
  článok

  článok

 4. Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 236 s. ISBN 978-80-8121-612-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. BELVONČÍKOVÁ, Eva. Kreatívne odvetvia: Prípadová štúdia vybraného odvetvia v Bratislave : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2017. 105 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 225 s. ISBN 978-80-8121-534-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. ZORKÓCIOVÁ, Otília - VANKOVÁ, Lucia. Spoločnosť Slovnaft, a. s. – líder ropného priemyslu na Slovensku. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 127-134.
  článok

  článok

 8. Vestník NBS. Bratislava : Národná banka Slovenska. Vychádza podľa potreby. ISSN 1335-3365
  časopis

  časopis

 9. Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2015. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. 214 s. ISBN 978-80-8121-455-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. 2015 ,č. 1-12. Vestník NBS. Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. Vychádza podľa potreby. ISSN 1335-3365 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis