Výsledky vyhľadávania

 1. JANUBOVÁ, Barbora. Vývoj diplomatických vzťahov a ekonomickej spolupráce medzi Brazíliou a subsaharskými štátmi. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 2, s. 16-26. I-20-102-00.
  článok

  článok

 2. JANUBOVÁ, Barbora. Economic Presence of Brazil in the European Union. In Ukrayina v sistěmi evropejs'koyi jekonomičnoyi i političnoyi intěgraciyi. mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya. Ukrajina v systemi evropejs'koji ekonomičnoji i polityčnoji integraciji : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktyčnojii konferenciji. - Užgorod : RIK-U, 2020. ISBN 978-617-7692-82-8, s. 135-141.
  článok

  článok

 3. KALABIS, Zbyněk. Střípky z historie Banco Central do Brasil, centrální banky Brazílie. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 2, s. 48-49.
  článok

  článok

 4. KRUPKA, Lukáš. Brazílie a státní kapitalismus. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2019. ISSN 1339-2751, 2019, roč. 17, č. 2, s. 108-125.
  článok

  článok

 5. JANUBOVÁ, Barbora. Kultúrna diplomacia Brazílie v kontexte presadzovania záujmov na medzinárodnej scéne. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 457-464 online. I-19-101-00.
  článok

  článok

 6. Can Social Protection Be an Engine for Inclusive Growth? Paris : OECD, 2019. 98 s. Development Centre Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/can-social-protection-be-an-engine-for-inclusive-growth_9d95b5d0-en> ISBN 978-92-64-91432-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. The Innovation System of the Public Service of Brazil : An Exploration of its Past, Present and Future Journey. Paris : OECD, 2019. 137 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-innovation-system-of-the-public-service-of-brazil_a1b203de-en> ISBN 978-92-64-64861-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. OECD Economic Surveys: Greece 2018 : April 2018. Volume 2018/9. Paris : OECD, 2018. 184 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-greece-2018_eco_surveys-grc-2018-en> ISBN 978-92-64-29251-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Getting Skills Right: Brazil. Paris : OECD, 2018. 135 s. Getting Skills Right. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/getting-skills-right-brazil_9789264309838-en> ISBN 978-92-64-30982-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Rethinking Quality Assurance for Higher Education in Brazil. Paris : OECD, 2018. 179 s. Reviews of National Policies for Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/rethinking-quality-assurance-for-higher-education-in-brazil_9789264309050-en> ISBN 978-92-64-30904-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]