Výsledky vyhľadávania

 1. CHEN, You-Hua - NIE, Pu-Yan - YANG, Yong-Cong. Effects of corporate social responsibility on food safety. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 12, pp. 539-547.
  článok

  článok


 2. JIRÁNKOVÁ, Martina. Průmyslová politika zemí BRICS jako nástroj státního kapitalismu. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 1, s. 3-21.
  článok

  článok


 3. Brazil's Federal Court of Accounts : Insight and Foresight for Better Governance. Paris : OECD, 2017. 155 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/brazil-s-federal-court-of-accounts_9789264279247-en> ISBN 978-92-64-27923-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. NOVÝ, Jindřich - JINDRÁKOVÁ, Klára. New Development Bank - když se marketingová bublina stane realitou. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 783-791.
  článok

  článok


 5. JANUBOVÁ, Barbora. Urbanization of poverty: comparison of Brazil, Bolivia and Chile. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Economic annals-XXI [elektronický zdroj]. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2017. ISSN 1728-6239, 2017, vol. 163, no. 1-2, s. 44-46 online.
  článok

  článok


 6. PRESSBURG, Adrian Peter. Rio 2016 nezastihlo Brazíliu v najlepšej kondícii. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 18. augusta 2016, roč. 26, č. 33, s. 40-42.
  článok

  článok


 7. PRESSBURG, Adrian Peter. Keď sa kontinent posúva doprava. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 7. januára 2016, roč. 26, č. 1, s. 38-39.
  článok

  článok


 8. JANUBOVÁ, Barbora. Dilma Rousseff - the challenges of current Brazilian policy. In Revista Moldoveneascã de drept internaţional şi relaţii internaţionale [elektronický zdroj]. - Kišinev : RMDIRI, 2016. ISSN 1857-1999, 2016, vol. 11, nr. 1, pp. 54-66 online.
  článok

  článok


 9. JANUBOVÁ, Barbora. Štrukturálne a osobné násilie v Južnej Amerike. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 512-525 online.
  článok

  článok


 10. KUCHARČÍK, Rudolf. Špecifiká politického systému Brazílie: proces odvolávania Dilmy Rousseffovej z funkcie. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 706-712 online.
  článok

  článok