Výsledky vyhľadávania

 1. ČIEFOVÁ, Michaela - SZABÓ, Jakub - JANUBOVÁ, Barbora. Zdravotná diplomacia a boj proti COVID-19: Skúsenosť Slovenska a Brazílie. In Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov 5. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov 5 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2021. ISBN 978-80-572-0167-0, s. 291-306. I-20-102-00.
  článok

  článok

 2. JANUBOVÁ, Barbora. Slovakia and Brazil. In The Visegrád Countries and Brazil. - Budapest : Ludovika University Press, 2021. ISBN 978-963-531-396-9; 978-963-531-398-3 (PDF, pp. 87-105 [1 AH].
  článok

  článok

 3. JANUBOVÁ, Barbora. Economic Presence of Brazil in the European Union. In Ukrayina v sistěmi evropejs'koyi jekonomičnoyi i političnoyi intěgraciyi. mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya. Ukrajina v systemi evropejs'koji ekonomičnoji i polityčnoji integraciji : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktyčnojii konferenciji. - Užgorod : RIK-U, 2020. ISBN 978-617-7692-82-8, s. 135-141.
  článok

  článok

 4. JANUBOVÁ, Barbora. Vývoj diplomatických vzťahov a ekonomickej spolupráce medzi Brazíliou a subsaharskými štátmi. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 2, s. 16-26. I-20-102-00.
  článok

  článok

 5. LIPKOVÁ, Ľudmila - JANUBOVÁ, Barbora - KORDOŠ, Marcel. Svetová ekonomika - vybrané kapitoly (Amerika). Recenzenti: Martin Grešš, Lidiia Karpenko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 144 s. [9,138 AH]. ISBN 978-80-225-4784-0.
 6. KRUPKA, Lukáš - PROCH, Dominik. Economic Policy and FDI Inflows in Emerging Markets - the Case of India and Brazil. In Scientia et societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2020. ISSN 1801-7118, 2020, roč. 16, č. 4, s. 3-23.
  článok

  článok

 7. KALABIS, Zbyněk. Střípky z historie Banco Central do Brasil, centrální banky Brazílie. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 2, s. 48-49.
  článok

  článok

 8. KRUPKA, Lukáš. Brazílie a státní kapitalismus. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2019. ISSN 1339-2751, 2019, roč. 17, č. 2, s. 108-125.
  článok

  článok

 9. Can Social Protection Be an Engine for Inclusive Growth? Paris : OECD, 2019. 98 s. Development Centre Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/can-social-protection-be-an-engine-for-inclusive-growth_9d95b5d0-en> ISBN 978-92-64-91432-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. The Innovation System of the Public Service of Brazil : An Exploration of its Past, Present and Future Journey. Paris : OECD, 2019. 137 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-innovation-system-of-the-public-service-of-brazil_a1b203de-en> ISBN 978-92-64-64861-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]