Výsledky vyhľadávania

 1. JERKOVIĆ, Emina. Decentralisation of Financing of Self-Government Units in the Republic of Croatia. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. February, pp. 105-118.
  článok

  článok


 2. NINKOV, Aleksandar. Nudging: New Trend in Paternalistic Policies-Cases of Serbia and Croatia. In 4Liberty.eu Review [elektronický zdroj]. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 130-143.
  článok

  článok


 3. HODŽIĆ, Sabina - KEČEK, Damira - MIKULIĆ, Davor. Sectoral Linkages of Taxes: An Input-Output Analysis of the Croatian Economy. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 6, s. 598-620.
  článok

  článok


 4. Economic and social development : the legal challenges of modern world. International scientific conference. Economic and social development : book of proceedings : 22nd International scientific conference on economic and social development - “The legal challenges of modern world” : Split, 29-30 june 2017 [elektronický zdroj]. Review committee: Marina Klacmer Calopa, Ana Aleksić ... [et al.]. 1st ed. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency ; Split : Faculty of Law, University of Split ; Sarajevo : Faculty of Law, University of Sarajevo ; Koprivnica : University North ; Warsaw : Faculty of Management University of Warsaw, 2017. online [909 s.]. ISSN 1849-7535.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. LOLIĆ, Ivana - SORIĆ, Petar - ČIŽMEŠIJA, Mirjana. Disentangling the relationship between news media and consumers' inflation sentiment: the case of Croatia. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, 2017, roč. 67, č. 3, pp. 221-249.
  článok

  článok


 6. HÖFER, Karel. Volební design, reformy a inženýrství v postjugoslávském prostoru 1990–2015. In Středoevropské politické studie : recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2017. ISSN 1212-7817, 2017, roč. 19, č. 2, s. 87-134.
  článok

  článok


 7. GALIĆ, Maša - MATEK, Petar-Pierre. The Impact of minimum return guarantees on management of mandatory pension funds in Croatia. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance [elektronický zdroj]. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, 2017, roč. 67, č. 4, s. 342-369.
  článok

  článok


 8. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Impact of terms-of-trade on Slovakia, the Czech Republic, and Croatia in the short run. In Naše gospodarstvo/Our economy : Journal of Contemporary Issues in Economics and Business. - Maribor : Faculty of economics and Business, 2017. ISSN 0547-3101, 2017, vol. 63, no.1, pp. 3-13. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok


 9. CHERKASOVA, Victoria - RASADI, Daryush. Earnings Quality and Investment Efficiency: Evidence from Eastern Europe. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2017. ISSN 1213-2446, 2017, roč. 17, č. 4, s. 441-468.
  článok

  článok


 10. HLADIKA, Mirjana - MOKOŠOVÁ, Daša - MOLÍN, Jan. Comparison of national accounting framework - the case of Croatia, Slovakia and Czechia. - Registrovaný: Web of Science. In Economy of Eastern Croatia - vision and growth. International scientific symposium. Economy of Eastern Croatia - vision and growth : 6th International scientific symposium : Osijek, 25th -27th May 2017, Croatia. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2017. ISSN 1848-9559, pp. 1028-1044.
  článok

  článok