Výsledky vyhľadávania

 1. MARKOVÁ, Jana - ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona. Vliv přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu z pohledu platební bilance Chorvatska a Slovinska. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 1, s. 3-21.
  článok

  článok

 2. POLLÁK, František et al. Innovative Approaches to the Reputation Management in the Tourism Sector. In IDIMT-2019: Innovation and Transformation in a Digital World. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2019: Innovation and Transformation in a Digital World. - Linz : TRAUNER Verlag, 2019. ISBN 978-3-99062-590-3, pp. 285-292 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 3. European Commission. The New Forms of Employment : A Comparative Report. Bucureşti : Institutul pentru Politici Publice, [2019]. 197 s. The Adaptation of Industrial Relations Toward New Forms of Work. Project VS/2018/0039. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 4. BARČÁKOVÁ, Michaela. Chorvátsko ako vzor pre Západný Balkán. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 41-47.
  článok

  článok

 5. HODŽIĆ, Sabina - KEČEK, Damira - MIKULIĆ, Davor. Sectoral Linkages of Taxes: An Input-Output Analysis of the Croatian Economy. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 6, s. 598-620.
  článok

  článok

 6. NINKOV, Aleksandar. Nudging: New Trend in Paternalistic Policies-Cases of Serbia and Croatia. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2017. ISSN 2391-7083, 2018, no. 8, pp. 130-143.
  článok

  článok

 7. PETERNEL, Ivona. Economic Diplomacy. Concept for Economic Prosperity in Croatia : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Grešš. Bratislava, 2018. 129 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. PLOTTOVÁ, Sylvia. Vlivy tržních ukazatelů na primární veřejné nabídky akcií ve vybraných zemích EU. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISSN 1214-4967, 2018, roč. 15, č. 2, s. 44-51.
  článok

  článok

 9. Economic and Social Development. International Scientific Conference. Economic and Social Development : Book of Proceedings of 27th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Rome, 1-2 March 2018. Editors: Marta Bozina Beros, Nicholas Recker, Melita Kozina. 1st Edition. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018. online 905 s. ISSN 1849-7535.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. JERKOVIĆ, Emina. Decentralisation of Financing of Self-Government Units in the Republic of Croatia. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. February, pp. 105-118.
  článok

  článok