Výsledky vyhľadávania

 1. POLESE, Abel - AMBROSIO, Thomas - KERIKMÄE, Tanel. Estonian Identity Construction Between Nation Branding and Building. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2020. ISSN 0323-1844, 2020, roč. 55, č. 2, s. 24-46.
  článok

  článok

 2. MUSSET, Pauline - FIELD, Simon. Vocational Education and Training in Estonia. Paris : OECD, 2019. 79 s. OECD Reviews of Vocational Education and Training. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/vocational-education-and-training-in-estonia_g2g9fac9-en> ISBN 978-92-64-31308-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. Benchmarking Higher Education System Performance. Paris : OECD, 2019. 222 s. Higher Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/benchmarking-higher-education-system-performance_be5514d7-en> ISBN 978-92-64-75580-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Estonia (Stage 1) : Inclusive Framework on BEPS: Action 14. Paris : OECD, 2019. 69 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-estonia-stage-1_9789264310742-en> ISBN 978-92-64-31073-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. PŘÍVARA, Andrej. Explaining Emigration Patterns in Estonia, Lithuania, Slovenia and Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. ISSN 0016-7193, 2019, roč. 71, č. 2, s. 161-180 online. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 6. KOVAČEVIĆ, Dubravka - PIŠÚTOVÁ, Katarína. Open Educational Resources @ the Estonian Council Presidency. - Registrovaný vo: Web of Science. In EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. ISBN 978-80-225-4571-6, s. 256-265. VEGA 1/0654/16.
  článok

  článok

 7. IŠTOK, Michal. Príležitosti využívania estónskej holdingovej spoločnosti v medzinárodnom daňovom plánovaní. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 2, s. 109-118.
  článok

  článok

 8. AAS, Arto. Local Government Reform in Estonia. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2018. ISSN 2391-7083, 2018, no. 9, s. 44-55.
  článok

  článok

 9. SUBAČIENĖ, Rasa et al. Evaluation of Accounting Regulation Evolution in Selected Countries. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2018, vol. 6, no. 1, pp. 139-175 online.
  článok

  článok

 10. JANKOVIČ, Patrik. E-rezidencia, možno šikovný nástroj na tlmenie následkov demografickej krízy. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 3, s. 24-25 online.
  článok

  článok