Výsledky vyhľadávania

 1. TRIZULIAK, Tibor. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : ZÁKON č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1335-1583, 2022, roč. 27, č. 2, s. 8-126.
  článok

  článok

 2. ŠIMURKA, Peter. Stavebný odpad v kontexte strategických dokumentov. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 2, s. 13-15.
  článok

  článok

 3. KAJÁNEK, Tomáš. The Power of Small EU Member States After Brexit: How Powerful Is the Visegrad Group? - Registrovaný: Scopus. In Journal of Liberty and International Affairs. - Bitola : Institute for Research and European Studies. ISSN 1857-9760, 2022, vol. 8, no. 1, pp. 170-191 online.
  článok

  článok

 4. HARMAN, Jakub. Gender Equality and Institutions as the Driving Force of Football Performance: Women vs Men. In Athens Journal of Sports. - Athens : Athens Institute for Education and Research. ISSN 2241-7915, 2022, vol. 9, no. 1, pp. 25-36 online. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 5. MESARČÍK, Matúš. Cezhraničné prenosy osobných údajov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-1508, 2022, roč. 27, č. 2-3, s. 163-169.
  článok

  článok

 6. SOBKOVÁ, Martina. Na evropské půde se chystá nová digitální identita. Že by konkurent BankID? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 1, s. 28-29.
  článok

  článok

 7. ŠIMURKA, Peter. Stavebný odpad v kontexte strategických dokumentov. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 1, s. 17-19.
  článok

  článok

 8. LIEBSCHEROVÁ, Katarína. Koniec vývozu odpadu z EÚ? In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 1, s. 11-14.
  článok

  článok

 9. MESARČÍK, Matúš. Cezhraničné prenosy osobných údajov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-1508, 2022, roč. 27, č. 1, s. 117-123.
  článok

  článok

 10. BRNOVÁ, Miroslava - VIDOVÁ, Michaela. Zákon o dani z príjmov : ZÁKON č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1335-1583, 2022, roč. 27, č. 9-10, s. 3-496.
  článok

  článok