Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 356  
Vaša otázka: Heslá = "Európska komisia"
 1. GEUSSOVÁ, Milena. Taxonomie v EU : Nové slovo, staré (a trvalé) úkoly. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2022. ISSN 1802-4599, 2022, roč. 16, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok

 2. ŠIMURKA, Peter. Balík návrhov v oblasti hospodárstva na úrovni EÚ. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 5, s. 7-11.
  článok

  článok

 3. MĚKOTA, Jan - CERVANOVÁ, Anna. Concurrent Enforcement of DMA and Competition Law and ne bis in idem Principle. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2022. ISSN 1804-1183, 2022, č. 1, s. 11-15.
  článok

  článok

 4. ŠIMURKA, Peter. Balík návrhov v oblasti obehového hospodárstva na úrovni EÚ (2.). In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 6, s. 6-9.
  článok

  článok

 5. TROŠANOVÁ, Mária. Odpady z obalov z domácností a odpady z neobalových výrobkov analyzované vo vybraných mestách Slovenska. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 6, s. 14-16.
  článok

  článok

 6. ADAMČEK, Dušan. Usmernenie Európskej komisie pre návrat zamestnancov na pracoviská, úpravu pracovísk a ochranu zamestnancov v prostredí s vírusom SARS-CoV-2. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 11, s. 101-119.
  článok

  článok

 7. MESARČÍK, Matúš. Používanie cookies a ochrana osobných údajov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 4-5, s. 161-167.
  článok

  článok

 8. TOMAN, Jozef. Zmeny v mzdovej oblasti – novela zákona o minimálnej mzde a Zákonníka práce č. 294/2020 Z. z. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 4-5, s. 19-28.
  článok

  článok

 9. HRABČÁK, Marek. Evolúcia skládkovania. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1335-7808, 2021, roč. 21, č. 2, s. 17-19.
  článok

  článok

 10. ŠIMEK, Robert. Udržitelné financování a jeho dopady na pojišťovnický sektor. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2021. ISSN 2464-7381, 2021, č. 1, s. 23-29.
  článok

  článok