Výsledky vyhľadávania

 1. JESNÝ, Martin. Únia ide meniť energetiku normami aj peniazmi. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Okt 2017, č. 10-11, s. 43-44.
  článok

  článok


 2. MUSIL, Aleš. „Big data“ and algorithms – few preliminary thoughts. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2017. ISSN 1804-1183, 2017, č. 1, pp. 15-18.
  článok

  článok


 3. NERUDOVÁ, Danuše - SOLILOVÁ, Veronika. Common consolidated corporate tax base system re-launching: simulation of the impact on the Slovak budget revenues. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 6, s. 559-578.
  článok

  článok


 4. KISEĽÁKOVÁ, Dana - ŠIRÁ, Elena - ŠOFRANKOVÁ, Beáta. The Performance of Slovakia according to regional competitiveness index. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISSN 1336-8818, 2017, roč. 14, č. 2, s. 23-30.
  článok

  článok


 5. DUBCOVÁ, Gabriela - KISSOVÁ, Jana - MAJDÚCHOVÁ, Helena. The Social and solidarity economy - one of the most progressive trends in social innovations. In The research of the relationship between social innovation and the economy of an enterprise in order to increase the competitiveness of the business entity : proceedings of scientific papers [elektronický zdroj]. - Brno : Munipress, 2017. ISBN 978-80-210-8854-2, pp. 26-34. VEGA 1/0784/15 50%, VEGA 1/0857/16 50%.
  článok

  článok


 6. VAVROVÁ, Katarína - BIKÁR, Miloš. Global trends in streamlining tax administration within environmental taxes. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 6, pp. 2833-2840 online. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok


 7. MAJDÚCHOVÁ, Helena - RYBÁROVÁ, Daniela - ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Inovačná výkonnosť malých a stredných podnikov na Slovensku. Aut. Slávka Šagátová. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 706-713 CD-ROM. VEGA 1/0857/16; VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok


 8. RAFAJ, Oliver. Human capital and economic growth of Slovak cities. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 374-381 online. APVV-14-0512.
  článok

  článok


 9. PATAKYOVÁ, Mária. Ochrana komunikácie medzi právnikom a jeho klientom a vyšetrovacie právomoci Európskej komisie v oblasti súťažného práva. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1336-6912, 2017, roč. 36, č. 1, s. 95-104.
  článok

  článok


 10. DOSPIVA, Jakub. Na rade je digitálny trh. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 2. júna 2016, roč. 26, č. 22, s. 7.
  článok

  článok