Výsledky vyhľadávania

 1. HLAVÁČKOVÁ, Zuzana - ANDRAŠČIKOVÁ, Jana. Hromadné žaloby - situace v Evropě a ČR. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 1, s. 16-21.
  článok

  článok

 2. SCHULTZOVÁ, Anna. Jednomyseľné hlasovanie verzus hlasovanie kvalifikovanou väčšinou pri uplatňovaní daňovej politiky Európske únie. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 3. MŇUK, Jiří. Relevant Product Market for Retail Mobile Telecommunications Services: European Commission's Stance on OTTs and Fixed Services. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2020. ISSN 1804-1183, 2020, č. 2, s. 32-38.
  článok

  článok

 4. ANDRAŠČIKOVÁ, Jana. První kroky k evropské legislativní úpravě digitální oblasti. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 2, s. 27-31.
  článok

  článok

 5. STASZKIEWICZ, Maria. Digitálně-finanční pětiletka. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 10, s. 20-21.
  článok

  článok

 6. DESANTI DANIELOWITZOVÁ, Nina. Doporučení evropských institucí v boji proti COVID-19. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 2, s. 12-14.
  článok

  článok

 7. CSÁNYI, Peter. Slovakia and the New European Commission. In Central and Eastern European Countries and the New European Commission 2019. - Budapest : China-CEE Institute, 2020. ISBN 978-615-6124-25-8, pp. 50-56 online.
  článok

  článok

 8. Central and Eastern European Countries and the New European Commission 2019. 1st Edition. Budapest : China-CEE Institute, 2020. 89 s. Dostupné na : <https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2020/06/central_and_eastern-european_countries_european_Commision_2019.pdf> ISBN 978-615-6124-25-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. ORGONÁŠ, Jozef. Circular Economy – European Commission Approach. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 93-101 online.
  článok

  článok

 10. ČIDEROVÁ, Denisa - KOVAČEVIČ, Dubravka. BREXIT: Britain's TRUMP card or (hi)story of BRitish complEXITy? In Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management in the Context of International Economic Integration : Collective Monograph. - Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. ISBN 978-9984-774-27-5, pp. 8-30 [1,47 AH] online.
  článok

  článok