Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 375  
Vaša otázka: Heslá = "Európska komisia"
 1. JAŠUREK, Igor - ŠIPIKAL, Miroslav. Examining Conditionalities in Cohesion Policy: An Application of the Principal–agent Framework. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Territory, Politics, Governance. - London : Taylor & Francis. ISSN 2162-2671, 2024, vol. 12, no. 2, pp. 213-235.
  článok

  článok

 2. HUDEC, Branislav. Výkladové oznámenie Európskej komisie k iným ako nadlimitným zákazkám. In Verejné obstarávanie - právo a prax : odborný dvojmesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. ISSN 1339-5963, 2024, roč. 11, č. 1, s. 6-8.
  článok

  článok

 3. STASZKIEWICZ, Maria. Splněná pětiletka. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 10, s. 28-29.
  článok

  článok

 4. MÜLLER, Vladimír. Národný záujem v Európskom parlamente: homogénnosť hlasovania slovenských poslancov Európskeho parlamentu. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Belianum, 2023. ISSN 1335-2741, 2023, roč. 26, č. 1, s. 8-25.
  článok

  článok

 5. ŠAGÁTOVÁ, Slavka. Trends in Waste Management as Part of the Circular Economy of the Slovak Republic. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 195-202. VEGA 1/0462/23.
  článok

  článok

 6. TROŠANOVÁ, Mária. Návrh a dizajn obalov ako súčasť obehového hospodárstva. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1335-7808, 2023, roč. 23, č. 4, s. 6-7.
  článok

  článok

 7. TKÁČ, Juraj. Podpora startupov vo verejnom obstarávaní. In Verejné obstarávanie - právo a prax : odborný dvojmesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1339-5963, 2023, roč. 10, č. 3, s. 7-8.
  článok

  článok

 8. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. From Corporate Social Responsibility through Sustainability to Reliable, Comparable, Accurate, Transparent, and Consistent Environmental, Social, and Governance Reporting. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5085-7, s. 8-14. VEGA 1/0121/21, VEGA 1/0410/22.
  článok

  článok

 9. RÝDL, Tomáš. Výběr regulatorních novinek za třetí čtvrtletí roku 2023. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 10, s. 22-25.
  článok

  článok

 10. KADLEC, Petr. Nariadenie o zahraničných subvenciách narúšajúcich vnútorný trh prináša do verejného obstarávania nové povinnosti. In Verejné obstarávanie - právo a prax : odborný dvojmesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1339-5963, 2023, roč. 10, č. 6, s. 14-16.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.