Výsledky vyhľadávania

 1. JESNÝ, Martin. Únia ide meniť energetiku normami aj peniazmi. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Okt 2017, č. 10-11, s. 43-44.
  článok

  článok


 2. MUSIL, Aleš. „Big data“ and algorithms – few preliminary thoughts. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2017. ISSN 1804-1183, 2017, č. 1, pp. 15-18.
  článok

  článok


 3. NERUDOVÁ, Danuše - SOLILOVÁ, Veronika. Common consolidated corporate tax base system re-launching: simulation of the impact on the Slovak budget revenues. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 6, s. 559-578.
  článok

  článok


 4. MAJDÚCHOVÁ, Helena - RYBÁROVÁ, Daniela - ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Inovačná výkonnosť malých a stredných podnikov na Slovensku. Aut. Slávka Šagátová. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 706 - 713 CD-ROM. VEGA 1/0857/16; VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok


 5. PATAKYOVÁ, Mária. Ochrana komunikácie medzi právnikom a jeho klientom a vyšetrovacie právomoci Európskej komisie v oblasti súťažného práva. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1336-6912, 2017, roč. 36, č. 1, s. 95-104.
  článok

  článok


 6. DOSPIVA, Jakub. Na rade je digitálny trh. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 2. júna 2016, roč. 26, č. 22, s. 7.
  článok

  článok


 7. MOKOŠOVÁ, Daša. Ročné vylepšenia IFRS, cyklus 2012-2014, s účinnosťou od 1.1. 2016. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. Mimoriadne č., s. 24-26.
  článok

  článok


 8. KLUČKOVÁ, Daniela - BALCO, Tomáš. Implementácia projektu BEPS v EÚ – Balíček ATAP. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1335-7034, 2016, roč. 21, č. 6, s. 55-59.
  článok

  článok


 9. JIRÁSEK, Jiří. Junckerův plán - nepromarněme příležitost. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2016. ISSN 1212-4273, 2016, roč. 23, č. 2, s. 30-32.
  článok

  článok


 10. MYNARZOVÁ, Monika - KAŇA, Radomír - OKRĘGLICKA, Małgorzata. Public support for small and medium-sized enterprises on European Union internal market in the context of new block exemption. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2016. ISSN 1336-3727, 2016, roč. 14, č. 4, s. 38-45.
  článok

  článok