Výsledky vyhľadávania

 1. MIČUDOVÁ, Tatiana. Inštitút zodpovednej osoby podľa nového nariadenia o ochrane údajov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 2, s. 8-11.
  článok

  článok

 2. JAŃCZAK, Jarosław. The European Council and EU Boundaries. (In)formal Competences, Institutional Position and External Activities in the Context of (De)bordering Processes at the Time of the Immigration Crises. In Slovak Journal of Political Sciences. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2018. ISSN 1335-9096, 2018, vol. 18, no. 1, s. 51-68.
  článok

  článok

 3. HRIVÍK, Pavol - KUCHARČÍK, Rudolf - KLIMAČEK, Richard. Slovakia's Road into the European Union and the Slovak Presidency in the Council : Facts, Events and Connections on Accession of the Slovak Republic to the EU, Presidency Forms in the Union and on Slovakia's Presidency in the Council of Ministers. Reviewers: Alexandru Burian, Jaroslav Chovanec, Lidiia Karpenko. 1st Edition. Odessa : Oripa Napa, 2018. [152 s.] [8,08 AH]. ISBN 978-966-394-102-8.
 4. ROHAC, Dalibor. Towards an imperfect union : a conservative case for the EU. Lanham : Rowman & Littlefield, 2016. vi, 195 s. Europe today. ISBN 978-1-4422-7064-0. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 5. SZÜDI, Gábor. Barriers in the way of social innovation: Lessons from the Slovak Republic. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2015. ISSN 2453-6148, 2015, roč. 1, č. 1, s. 70-77 online.
  článok

  článok

 6. KOVAČEVIĆ, Dubravka. Agenda-shaping prior to the 2016-2017 Council Presidency Troïka: the Mediterranean and the Visegrad Group. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 482-493 CD-ROM. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok

 7. ZBÍRAL, Robert. Standardní unijní instituce? Proměny vnitřního fungování Evropské rady na pozadí finanční krize. In Současná Evropa. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2015. ISSN 1804-1280, 2015, roč. 20, č. 1, s. 4-18.
  článok

  článok

 8. The European council in 2013. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014. 75 s. Dostupné na : <http://bookshop.europa.eu/en/the-european-council-in-2013-pbQCAO13001/> ISBN 978-92-824-4160-2. ISSN 1977-3110. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. KOŠOVSKÁ, Iveta. The public administration accounting in the light public finance managements reform and changes of the new accounting directive of the European Parliament and European Council. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014. ISSN 1336-5452, 2014, roč. 11, č. 2, s. 71-75.
  článok

  článok

 10. BELLING, Vojtěch. Exekutivní vládnutí jako nový model politiky v Evropské unii? Krizová politika EU a její dopady na politický systém. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2014. ISSN 0323-1844, 2014, roč. 49, č. 4, s. 9-27.
  článok

  článok