Výsledky vyhľadávania

  1. KOKLES, Mojmír - HAMRANOVÁ, Anna - ROMANOVÁ, Anita. Informatika I : zbierka úloh. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 179 s. [12,921 AH]. ISBN 978-80-225-3169-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 5, prezenčne 4]

  2. BROŽ, Milan - BEZVODA, Václav. Microsoft Excel 2007 pro manažery a ekonomy. Brno : Computer Press, 2009. 435 s. ISBN 978-80-251-2116-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  3. PECINOVSKÝ, Josef. Excel 2007 v příkladech : řešené úlohy. 2. aktualiz. vyd. Praha : GRADA Publishing, 2009. 165 s. Průvodce. ISBN 978-80-247-3138-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. MACDONALD, Matthew. Excel 2007 : chybějící manuál. Přeložila: Lenka Košařová. Praha : GRADA Publishing, 2008. 826 s. ISBN 978-80-247-2195-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]