Výsledky vyhľadávania

 1. VAŠEK, Libor. Recognition and Measurement of Cryptocurrencies in Financial Statements Prepared in Accordance with the IFRS. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 157-161.
  článok

  článok


 2. MOKOŠOVÁ, Daša. Nákladové účtovníctvo : praktikum. Recenzovali: Renáta Antalová, Miloš Sklenka. Bratislava : Letra Edu, 2018. 150 s. KEGA 026EU-4/2016, APVV-16-0602. ISBN 978-80-89962-00-6. [Počet ex. : 25, z toho voľných 22, prezenčne 2]

 3. GEDEON, Milan. Možnosti eliminácie nedokonalostí účtovnej legislatívy z pohľadu audítora. In Auditing. Doktorandský seminár. Vývojové trendy v účtovníctve a v audítorstve - symbióza teórie a praxe : zborník príspevkov z doktorandského seminára - Auditing : Bratislava, 26.3.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4493-1, s. 7-23.
  článok

  článok


 4. HORNICKÁ, Renáta. Konsolidovaná účtovná závierka I : praktikum. Recenzenti: Richard Farkaš, Martina Podmanická. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [148 s.] [6,45]. KEGA 026 EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4537-2.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný


 5. TUMPACH, Miloš. Accounting for the Leases in Accordance with the IFRS 16 and Its Impact on National Accounting Framework. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 152-156. APVV-16-0602.
  článok

  článok


 6. MELUCHOVÁ, Jitka. The New Standard on Insurance Contracts - New Perspective on Insurance Accounting and Reporting. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 107-111. KEGA 026 EU-4/2016.
  článok

  článok


 7. SENEŠI, Norbert - MÁZIKOVÁ, Katarína. Transakcie medzi spriaznenými osobami v kontexte účtovníctva. Recenzenti: Miloš Tumpach, Elena Fetisovová, Richard Farkaš. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 183 s. [10,4 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-754-9. [Počet ex. : 11, z toho voľných 3, prezenčne 3]

 8. Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation III. : proceedings from the international scientific conference : 25. - 27. september 2017, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. Reviewers: Michal Tkáč, Vincent Jakub. 1st edition. Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2017. CD-ROM [387 s.]. ISBN 978-617-589-144-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. MLÁDEK, Robert. IFRS and US GAAP. Praha : Leges, 2017. 464 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-194-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 10. ŠRÁMKOVÁ, Alice - KŘIVÁNKOVÁ, Martina. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 7. aktual. vyd. Praha : Institut certifikace účetních, 2017. 334 s. Vzdělávání účetní profese v ČR. ISBN 978-80-87985-10-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]