Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 746  
Vaša otázka: Heslá = "IFRS"
 1. KRUPOVÁ, Lenka. Vznik Rady pre Medzinárodné štandardy o udržateľnosti (International Sustainability Standards Board - ISSB). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2022. ISSN 1335-2024, 2022, roč. 30, č. 2, s. 35-38.
  článok

  článok

 2. LUKÁČ, Jozef. Disproportions in the Description Ability of Prediction Models For Change in the Accounting System. - Registrovaný: Scopus. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2022, vol. 11, no. 2, pp. 521-526 online. VEGA 1/0363/20.
  článok

  článok

 3. HORNICKÁ, Renáta. Vplyv pandémie COVID-19 na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky podľa IFRS. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 15-20 online.
  článok

  článok

 4. ZELINOVÁ, Silvia - TEPLANOVÁ, Patrícia. Rôzne spôsoby rozpúšťania zmluvnej servisnej marže. In Konference MITAV 2022. Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Matematika, informační technologie a aplikované vědy : MITAV 2022. - Brno : Univerzita obrany, 2022. ISBN 978-80-7582-456-1, s. [1-12] online. VEGA 1/0410/22, VEGA 1/0166/20.
  článok

  článok

 5. ZELINOVÁ, Silvia. Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva s aplikáciami pre prácu aktuára v životnom poistení : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Bilíková. Bratislava, 2021. 124 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. MOKOŠOVÁ, Daša. Vplyv revidovaného koncepčného rámca a pojmu „významný“ na IFRS s účinnosťou od 1. januára 2020. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. Mimoriadne číslo, s. 44-46 online.
  článok

  článok

 7. MOKOŠOVÁ, Daša. Referenčné úrokové sadzby v IAS 39 s účinnosťou od 1. januára 2020 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. Mimoriadne číslo, s. 39-42 online.
  článok

  článok

 8. MOKOŠOVÁ, Daša. Referenčné úrokové sadzby v IFRS 9 s účinnosťou od 1. januára 2020 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. Mimoriadne číslo, s. 33-38 online.
  článok

  článok

 9. MOKOŠOVÁ, Daša. Vplyv COVID-19 na lízingy podľa IFRS 16 s účinnosťou od 1. júna 2020 a iné zmeny súčinnosťou od 1. januára 2021 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. Mimoriadne číslo, s. 31-38 online.
  článok

  článok

 10. MOKOŠOVÁ, Daša. Zmeny v podnikových kombináciách v platnosti od 1. januára 2020 a neskôr. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. Mimoriadne číslo, s. 26-31 online.
  článok

  článok