Výsledky vyhľadávania

 1. PRESSBURG, Adrian Peter. India hľadá a nachádza partnerov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 24. augusta 2017, roč. 27, č. 34, s. 48-50.
  článok

  článok


 2. PRESSBURG, Adrian Peter. Nemecko volá po emancipácii Únie vo vzťahoch k USA. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 8. júna 2017, roč. 27, č. 23, s. 28-30.
  článok

  článok


 3. PRESSBURG, Adrian Peter. Globalizácia na čínsky spôsob. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 25. mája 2017, roč. 27, č. 21, s. 42-45.
  článok

  článok


 4. OECD economic surveys: India 2017 : february 2017. Volume 2017/4. Paris : OECD, 2017. 142 s. OECD economic surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-india-2017_eco_surveys-ind-2017-en> ISBN 978-92-64-26934-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. Economic outlook for southeast Asia, China and India 2017 : addressing energy challenges. Paris : OECD, 2017. 260 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/economic-outlook-for-southeast-asia-china-and-india-2017_saeo-2017-en> ISBN 978-92-64-26248-5. ISSN 2310-1105. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. JIRÁNKOVÁ, Martina. Průmyslová politika zemí BRICS jako nástroj státního kapitalismu. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 1, s. 3-21.
  článok

  článok


 7. DUJAVA, Daniel. Čísla, ktoré nás zaujali : 86%. In Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 1, s. 32 online.
  článok

  článok


 8. ONDRIAŠ, Juraj. China – India relations in the new millennium. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 2, s. 170-180.
  článok

  článok


 9. Economic outlook for Southeast Asia, China and India 2016 : enhancing regional ties. Paris : OECD Development Centre, 2016. 398 s. Economic outlook for Southeast Asia, China and India. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/economic-outlook-for-southeast-asia-china-and-india-2016_saeo-2016-en> ISBN 978-92-64-24378-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. GREŠŠ, Martin. Zahraničný obchod Slovenska s vybranými ázijskými ekonomikami. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 362-373 online.
  článok

  článok