Výsledky vyhľadávania

 1. ROSARIO, Shireen - CHAVALI, Kavita. Digitization of Taxation in the Changing Business Environment & Base Erosion & Profit Shifting (Beps) Special Reference to India. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 1, pp. 61-74.
  článok

  článok

 2. GREŠŠ, Martin. India and the OECD - Comparison of Economies. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 126-132 online.
  článok

  článok

 3. MASÁR, Matej - HUDÁKOVÁ, Mária. Manažment rizík projektov v kontexte koncepcie Industry 4.0 v podmienkach výrobných podnikov na Slovensku. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISBN 978-80-8075-837-0, s. 145-154.
  článok

  článok

 4. KALABIS, Zbyněk. Centrální banky zemí indického subkontinentu. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 5, s. 48-49.
  článok

  článok

 5. PROCH, Dominik. Struktura indické agregátní poptávky— srovnání s případem Číny. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 3, s. 19-39.
  článok

  článok

 6. KIZEKOVÁ, Alica. České zájmy v roce 2019 : analýzy ÚMV. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. SINGH, Kuldeep - MISRA, Madhvendra. Financial Determinants of Cash Holding Levels: An Analysis of Indian Agricultural Enterprises. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 5, s. 240-248.
  článok

  článok

 8. DRIENIKOVÁ, Kristína. Príležitosti pre prehĺbenie a rozvoj spolupráce medzi EÚ a Kazachstanom. In Aktuálne otázky vplyvu súčasných geopolitických zmien na zahraničnoobchodné vzťahy EÚ (so zameraním na slovenskú ekonomiku) : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4561-7, s. 33-43 CD-ROM. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 9. PROCH, Dominik. Expanse zemí jižní a jihovýchodní Asie na světových trzích: příklad Indie. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2018. ISSN 1801-7118, 2018, roč. 14, č. 4, s. 3-20.
  článok

  článok

 10. Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2019 : Towards Smart Urban Transportation. Paris : OECD Development Centre, 2018. 276 s. Economic Outlook for Southeast Asia, China and India. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/economic-outlook-for-southeast-asia-china-and-india-2019_saeo-2019-en> ISBN 978-92-64-30768-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]