Výsledky vyhľadávania

 1. BROCKOVÁ, Katarína - CHUGURYAN, Simona - KUCHARČÍK, Rudolf. The Historical and Political Development of Iceland and its Reserved Approach to European Integration. In Journal of European and Balkan Perspectives : [Scientific Journal]. - Skopje : Center for Interntional and Development Studies. ISSN 2545-4854, 2020, vol. 3, no. 1, pp. 58-68 online.
  článok

  článok

 2. NOVÁK, Marcel. Porovnanie modelov centrálneho bankovníctva. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 228-238 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. HOVORKOVÁ, Katarína. Vplyv globálnej hospodárskej krízy na integračné tendencie Islandu do Európskej únie : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Lipková. Bratislava, 2019. 141 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Iceland (Stage 1) : Inclusive Framework on BEPS: Action 14. Paris : OECD, 2019. 73 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-iceland-stage-1_9789264309968-en> ISBN 978-92-64-30995-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. OECD Economic Surveys: Iceland 2019 : September 2019. Volume 2019/16. Paris : OECD, 2019. 118 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-iceland-2019_c362e536-en> ISBN 978-92-64-96409-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. Zostavil: Marian Poláček ; recenzenti: Gabriela Pajtinková Bartáková, Miroslav Karlíček. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 287 s. [14,40 AH]. ISBN 978-80-225-4507-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1

  elektronická kniha

 7. HOVORKOVÁ, Katarína. Obnoviteľné zdroje energie na Islande a ich vplyv na ekonomický rozvoj v krajine. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 2, s. 14-20 online. EDGE 692413.
  článok

  článok

 8. CHUGURYAN, Simona. The Establishment of Modern Political Systems of Northern Europe. Reviewers: Alexandru Burian, Lidiia Karpenko, Gabriela Petrová. Odessa : Oripa Napa, 2018. [99 s.] [5,03 AH]. ISBN 978-966-394-092-2.
 9. ELIAŠOVÁ, Darina. Termálne pramene v koncepte rozvoja cestovného ruchu na Islande. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 28-45.
  článok

  článok

 10. KALABIS, Zbyněk. Z historie Sedlabanki Islands, islandské centrální banky. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 6, s. 48-49.
  článok

  článok