Výsledky vyhľadávania

 1. KALABIS, Zbyněk. Střípky z historie centrální banky Izraele. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 12, s. 48-49.
  článok

  článok

 2. ŠKVRNDA, František. Sýrsky bezpečnostný rébus. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, jún 2018, roč. 18, č. 6, s. 50-52.
  článok

  článok

 3. ADAMICKÁ, Monika. Židia na Slovensku po druhej svetovej vojne. In MMK 2018. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2018 : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, ročník IX., 17. – 21. prosince 2018, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-27-6, s. 946-955.
  článok

  článok

 4. SORBY, Karol R. Politické dôsledky suezskej vojny pre Blízky východ. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 2, s. 37-54 online. VEGA 2/0028/18.
  článok

  článok

 5. NOVOTNÝ, Radek. Specifika exportu do jihozápadní Asie. In Ekonom : týdeník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1210-0714, 14. 6. 2018, roč. 62, č. 24.
  článok

  článok

 6. Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report, Israel (Stage 1) : Inclusive Framework on BEPS: Action 14. Paris : OECD, 2018. 75 s. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-israel-stage-1_9789264304284-en> ISBN 978-92-64-30427-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. OECD Economic Surveys: Israel 2018 : March 2018. Volume 2018/5. Paris : OECD, 2018. 162 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-israel-2018_eco_surveys-isr-2018-en> ISBN 978-92-64-29171-3. ISSN 2225-1839. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. KUCZERA, Małgorzata - BASTIANIĆ, Tanja. Apprenticeship and Vocational Education and Training in Israel. Paris : OECD, 2018. 89 s. OECD Reviews of Vocational Education and Training. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264302051-en.pdf?expires=1551690286&id=id&accname=guest&checksum=74C42BF9BFB73C796F158E7B4583EBC2> ISBN 978-92-64-30204-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. MICHAĽÁK, Tomáš. Libanon 1978 – 1979: Sýrsko-izraelská vojna v zastúpení. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 1, s. 27-36.
  článok

  článok

 10. PRESSBURG, Adrian Peter. Trump a Putin - problémoví politici, čo narobia starosti. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 14. decembra 2017, roč. 27, č. 50-51, s. 94-95.
  článok

  článok