Výsledky vyhľadávania

 1. Korea : Monthly Magazine. Seoul : Korean culture and information service. 12x ročne. ISSN 2005-2162. Dostupné na : http://www.korea.net
  časopis

  časopis

 2. BACULÁKOVÁ, Kristína. Čeboly ako fenomén kórejskej ekonomiky. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 22-28 online.
  článok

  článok

 3. GREŠŠ, Martin. Impact of the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Korea on Mutual Trade Relations. In ICEI 2020. International Conference. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 : Collection. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4455-8. ISSN 2571-029X, s. 216-223 online.
  článok

  článok

 4. TOMČÍK, Ondrej. EU-South Korea Free Trade Agreement and its Impact on Slovakia’s Exports to South Korea. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 521-530 online.
  článok

  článok

 5. JUNG, Hyunhee. Estimating the Social Value of Multifunctional Agriculture (MFA) With Choice Experiment. In Agricultural Economics. - Praha 2 : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 3, s. 120-128.
  článok

  článok

 6. KALABIS, Zbyněk. Střípky z historie centrální banky Čínské lidové republiky. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 4, s. 48-49.
  článok

  článok

 7. LE, Truc Linh et al. Evaluation of Total Factor Productivity and Environmental Efficiency of Agriculture in Nine East Asian Countries. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 6, s. 249-258.
  článok

  článok

 8. MAIEROVÁ, Eva. Vzťahy USA a KĽDR reflektované v tweetoch prezidenta Trumpa. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4641-6, s. 306-314 online.
  článok

  článok

 9. RUŽEKOVÁ, Viera - KRIVOSUDSKÁ, Simona. Evaluation of the Impact of the Free Trade Agreement between the EU and the Republic of Korea and Its Impact on Foreign Trade of the Slovak Republic. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 393-402 CD-ROM. VEGA 1/0897/17 (2017-2019).
  článok

  článok

 10. HLUŠKOVÁ, Tatiana. Vodík ako spôsob diverzifikácie energetických stratégií krajín. In Nové výzvy a súčasné problémy presadzovania zahraničnoobchodných záujmov EÚ ovplyvnené geopolitickými zmenami : (s implikáciami na ekonomiku SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4664-5, s. 80-90 online. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok