Výsledky vyhľadávania

 1. Higher education in Kazakhstan 2017. Paris : OECD, 2017. 286 s. Reviews of national policies for education. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/higher-education-in-kazakhstan-2017_9789264268531-en> ISBN 978-92-64-26852-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. DOKBAT 2017. Annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers. DOKBAT 2017 : conference proceedings : 13th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : 26.4.2017, [Zlín, Czech Republic] [elektronický zdroj]. 1st ed. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2017. online [342 s.]. IGA SVK/FaME/2017/002. ISBN 978-80-7454-654-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. DRIENIKOVÁ, Kristína - KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Význam krajín Spoločenstva nezávislých štátov pre strategické rozvojové zámery EÚ (so zameraním na Slovensko). Recenzenti: Zuzana Kittová, Monika Majerčíková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 134 s. [8,99 AH]. VEGA 1/0391/13, VEGA 1/0550/14. ISBN 978-80-225-4263-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 4. AKYLBEKOVÁ, Veronika - PILCH, Ctibor. Peňažno-úverová regulácia Národnej banky Kazašskej republiky. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, 2016, roč. 3, č. Máj, s. 1-9 online.
  článok

  článok


 5. Sustainable business models for water supply and sanitation in small towns and rural settlements in Kazakhstan. Paris : OECD, 2016. 81 s. OECD studies on water. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/sustainable-business-models-for-water-supply-and-sanitation-in-small-towns-and-rural-settlements-in-kazakhstan_9789264249400-en> ISBN 978-92-64-24939-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. Multi-dimensional review of Kazakhstan. Volume 1. Initial assessment. Paris : OECD, 2016. 200 s. OECD development pathways. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-kazakhstan_9789264246768-en> ISBN 978-92-64-24675-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Boosting Kazakhstan's national intellectual property system for innovation. Paris : OECD, 2016. 175 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/boosting-kazakhstan-s-national-intellectual-property-system-for-innovation_9789264260955-en> ISBN 978-92-64-26092-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. JUZA, Peter. Political science of modern Kazakhstan - notices to development of Kazakhstan political thinking. In Slovak journal of political sciences. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2016. ISSN 1338-3140, 2016, vol. 16, no. 1, s. 86-92.
  článok

  článok


 9. NECHAYEVA, Elena et al. Ukrainian diaspora in Kazakhstan. In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2016. ISSN 1337-8163, 2016, roč. 9, č. 1, s. 5-15.
  článok

  článok


 10. SADUEVA, Gulzhan - KOVALEV, Andrej. Charakteristika znaleckej činnosti v Kazašskej republike. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 121-124 [CD -ROM].
  článok

  článok