Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁBOJNÍK, Stanislav - HRIČOVSKÝ, Márius. Foreign trade bans against Russia and its consequences. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 6, pp. 3022-3029 online. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok


 2. Higher education in Kazakhstan 2017. Paris : OECD, 2017. 286 s. Reviews of national policies for education. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/higher-education-in-kazakhstan-2017_9789264268531-en> ISBN 978-92-64-26852-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. DOKBAT 2017. Annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers. DOKBAT 2017 : conference proceedings : 13th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : 26.4.2017, [Zlín, Czech Republic] [elektronický zdroj]. 1st ed. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2017. online [342 s.]. IGA SVK/FaME/2017/002. ISBN 978-80-7454-654-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Towards an Open Government in Kazakhstan. Paris : OECD, 2017. 137 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/towards-an-open-government-in-kazakhstan_9789264279384-en> ISBN 978-92-64-27937-7.
  kniha

  kniha


 5. OECD Reviews of Innovation Policy: Kazakhstan 2017. Paris : OECD, 2017. 212 s. OECD Reviews of Innovation Policy. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-kazakhstan-2017_9789264270008-en> ISBN 978-92-64-26933-0.
  kniha

  kniha


 6. OECD Investment Policy Reviews: Kazakhstan 2017. Paris : OECD, 2017. 322 s. OECD Investment Policy Reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-kazakhstan-2017_9789264269606-en> ISBN 978-92-64-26958-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Revenue Statistics in Asian Countries : Trends in Indonesia, Japan, Kazakhstan, Korea, Malaysia, the Philippines and Singapore. Paris : OECD, 2017. 102 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-in-asian-countries-2017_9789264278943-en> ISBN 978-92-64-27893-6.
  kniha

  kniha


 8. AKYLBEKOVÁ, Veronika - PILCH, Ctibor. Peňažno-úverová regulácia Národnej banky Kazašskej republiky. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, 2016, roč. 3, č. Máj, s. 1-9 online.
  článok

  článok


 9. JUZA, Peter. Political science of modern Kazakhstan - notices to development of Kazakhstan political thinking. In Slovak journal of political sciences. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2016. ISSN 1338-3140, 2016, vol. 16, no. 1, s. 86-92.
  článok

  článok


 10. NECHAYEVA, Elena et al. Ukrainian diaspora in Kazakhstan. In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2016. ISSN 1337-8163, 2016, roč. 9, č. 1, s. 5-15.
  článok

  článok