Výsledky vyhľadávania

 1. European Commission. The New Forms of Employment : A Comparative Report. Bucureşti : Institutul pentru Politici Publice, [2019]. 197 s. The Adaptation of Industrial Relations Toward New Forms of Work. Project VS/2018/0039. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. PETRESKI, Marjan. Has CEFTA Increased Members' Mutual Trade? Evidence with an Enlarged Set of Plausibly Exogenous Instruments. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 3, s. 293-316.
  článok

  článok

 3. Economic and social development : the legal challenges of modern world. International scientific conference. Economic and social development : book of proceedings : 22nd International scientific conference on economic and social development - “The legal challenges of modern world” : Split, 29-30 june 2017 [elektronický zdroj]. Review committee: Marina Klacmer Calopa, Ana Aleksić ... [et al.]. 1st ed. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency ; Split : Faculty of Law, University of Split ; Sarajevo : Faculty of Law, University of Sarajevo ; Koprivnica : University North ; Warsaw : Faculty of Management University of Warsaw, 2017. online [909 s.]. ISSN 1849-7535.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. PETRÍKOVÁ, Hana. Efektívne medzinárodné marketingové stratégie firiem v procese ich penetrácie na nové teritóriá : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2017. 197 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PETRÍKOVÁ, Hana - ŠKODOVÁ, Lenka. Evaluation of selected aspects of the business environment of the republic of Macedodia and foreign trade relations with the Slovak Republic. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 37, s. 98-110. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok

 6. SHAQIRI, Jeton. The Impact of Export and Foreign Direct Investments on Macedonian GDP Growth - Empirical Analysis. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2017. ISSN 1857-7431, 2017, vol. 13, no. 25, pp. 276-287.
  článok

  článok

 7. JANAS, Karol. Progress in Slovak - Macedonian Relations. In Medzinárodné vzťahy 2017: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2017 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 30.11.-1.12.2017. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. ISBN 978-80-225-4488-7, s. 428-435.
  článok

  článok

 8. PALAMIDOVSKA-STERJADOVSKA, Nikolina - CIUNOVA-SHULESKA, Anita. An Integrated model of customer loyalty in the Macedonian mobile service market. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 2, pp. 199-215.
  článok

  článok

 9. PETER, Adrian. Balkánsky dobrý žiak zlý žiak. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 9. júna 2016, roč. 26, č. 23, s. 36-37.
  článok

  článok

 10. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 464 s. Varia. ISBN 978-80-7308-648-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]